Hibe Duyuruları

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Kurumsal Hibe Programı

Kurumsal Hibe Programı, STK’ların kurumsal kapasitelerini desteklemek için oluşturulmuştur. Projelere hibe sağlayan programlardan farklı olarak başvuran STK’ların iç kapasitelerinin gelişmesini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Örnek: Bir STK, üyelerinden düzenli bağış sağlamakla ilgili kurum içinde çeşitli faaliyetler yapmak istiyorsa, bu faaliyetlerin karşılığı olan maliyetler başvuruda belirtilebilir. Bir diğer kurum, kurumsal kapasitesini geliştirmekle ilgili tüm çalışmalarını koordine edecek bir çalışana sahipse bu kişinin maliyeti başvuru bütçesi olarak verilebilir.​

Başvuruda gönüllülerle beraber çalışma, iç/dış iletişim, strateji oluşturma ve uygulama, sürdürülebilir kaynak sistemleri oluşturma, savunuculuk/lobi faaliyetlerini geliştirme, üye yönetim sistemleri kurma gibi kurumların iç kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler içe yönelik bir projeymiş gibi başvuru formunda açıklanır ve bütçelendirilir. Ancak kurumun yeni ya da zaten devam eden bir çalışmasının sahada hayata geçmesine yönelik yapılacak faaliyetler (yani tekil projeler) bu hibe programı kapsamında desteklenmez.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu Programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz.

Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüsünde olmayan özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

  • Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.
  • Kurumsal Program’a başvuran STK’ların başvurudan en az 1 sene önce kurulmuş olması gerekmektedir.
  • STK’nın geçen seneki gelirleri 30.000 TL’den fazla, 750.000 TL’den az olmalıdır.
  • İstenilen hibe kurumsal ihtiyaç çerçevesinde çeşitli ya da tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. (Örnek: Bir STK içinde burs programı yürütmekle ilgili yapılacak başvuruda, öğrencilere verilecek burs rakamı Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edilemez. Ancak bu programın hayata geçmesiyle ilgili diğer giderler – mesela koordinatör maaşı, iletişim faaliyetlerinin masrafları, vb. –  talep edilebilir.)

Kurumsal Program başvuru formu

STK’ların Kurumsal Program Başvuru Formu bağlantısındaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken:

  1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
  2. Başvuruda belirttiğiniz kurumsal gelişimi gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Kurumsal Program başvuruları için *.xlsx bütçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz),
  3. Ayrıntılı zaman planı,
  4. (Dilerseniz) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde  adresine e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru tarihleri

Başvurularla ilgili bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır. İlgilenen STK’lar sene içinde istedikleri zaman başvurabilirler. Değerlendirmeler her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.


Kaynak: Sivil Toplum için Destek Vakfı​

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın