Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan Demokrasi ve İnsan Hakları Türkiye Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 9 Mart 2017 18:00 (Brüksel saatiyle)

Demokrasi ve İnsan Hakları Türkiye Hibe Programı kapsamında; insan haklarının korunması, güçlendirilmesi amacıyla sivil toplumu desteklemek ve aktif katılım sağlanması amaçlanmaktadır.

Hibe programının özel amacında; Sivil Toplumun insan hakları alanında katılımını güçlendirmek, uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarla entegre olmaları hedeflenmektedir.

Türkiye’de insan hakları alanında ihlallerin gözlemlendiği durumlar öncelikli olarak, bu alanda hükümet politikalarını geliştirmeye yönelik proje teklifleri için başvurular yapılabilir.

Proje Teklifi için örnek öncelikli alanlar;

 • Kadın hakları,
 • LGBTI hakları,
 • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi,
 • İfade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, medya, toplanma hakkı,
 • Çocuk hakları,
 • Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve tutuklu hakları,
 • Dokunulmazlığın kaldırılması,
 • Azınlık hakları, kültürel haklar, ayrımcılık karşıtı politikalar,
 • Göçmen, sığınmacı hakları,
 • Sosyal haklar, fırsat eşitliğinin sağlanması

Yukarıda belirtilen konular örnek olarak verilmiştir ve bunlarla sınırlı değildir.

Hibe programının bir diğer özel amacı ise; İnsan Hakları savunucularını desteklemektir. Bu alanda, insan haklarını savunan sivil toplumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Teklifi için örnek öncelikli alanlar;

 • İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik faaliyetler,
 • İnsan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • İnsan hakları alanında ihlallerin gözlemlenmesi, denetlenmesi, dokunulmazlıkla mücadele gibi konularda İnsan Hakları savunucularının kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen konular örnek olarak verilmiş olup, sınırlama amaçlı değildir.

Hibe Programının Bütçesi Ne Kadardır?

Program çerçevesinde 2,900,000 Avro bütçe ayrılmıştır.

Proje Teklifleri için;

 • Minimum bütçe: 150,000 Avro
 • Maksimum bütçe: 500,000 Avro olarak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 • Tüzel kişi,
 • Kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı kuruluş olmak gerekmektedir.

Başvuru sahibi, varsa eş başvuru sahibi ve iştirakçi için milliyet sınırlaması yoktur.

Başvuru Süreci

Hibe programına başvurmak için; PADOR sistemine kayıt olunması gerekmektedir. Ön başvuru ve tam başvuru süreçleriyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için hibe programı başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

PADOR Nedir? | EuropeAid Hibe Başvurusu Online Kayıt

Sorularınız için: delegation-turkey-dihaa@eeas.europa.eu


Kaynak: Avrupa Komisyonu

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın