Hibe Duyuruları

Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Komisyonu; Erasmus+ merkezi çağrılar kapsamında yer alan “Sektörel Beceri Ortaklıkları” çağrısı yayınlandı.

Başvurusu Yürütme Ajansı tarafından alınacak çağrı için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2017’dir.

Sektörel Beceri Ortaklıkları çağrısı ile  belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sektörel Beceri Ortaklıkları kapsamında üç farklı faaliyet altında projeler desteklenecektir:

-Lot 1: Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tanımlanması,
-Lot 2: Ortak bir mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması,
-Lot 3: Sektörel becerilere yönelik yeni bir stratejik yaklaşımın uygulanması için işbirliklerinin desteklenmesi

Ortaklık sayısı, kompozisyonu ve başvuru yapmaya uygun kurum/kuruluşun türü başvuru yapılacak faaliyetin türüne göre farklılık göstermekle beraber, çağrı aşağıdaki kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır:

-Mesleki eğitİm sağlayan kamu veya özel kuruluşlar,
-Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)
-Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

Başvuru kriterleri

  • Lot 1: Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tanımlanması için;

Sektör Becerileri Ortaklığı programa dahil en az 12 ülkeyi kapsamalı ve en az 1 sektör temsilcisi kuruluş, en az 1 eğitim veren kuruluştan oluşmalıdır.

  • Lot 2: Ortak bir mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması

Sektör Becerileri Ortaklığı programa dahil en az 4 ülkeyi kapsamalı; en az 3 kuruluş, endüstri veya sektör temsilcisi (örn. Sanayi ve Ticaret Odası), en az 3 eğitim kurumundan oluşmalıdır.

  • Lot 3: Sektörel becerilere yönelik yeni bir stratejik yaklaşımın uygulanması için işbirliklerinin desteklenmesi

Sektör Becerileri Ortaklığı programa dahil en az 6 ülkeyi kapsamalı ve en az 5 kuruluş, endüstri veya sektör temsilcisi (örn. Sanayi ve Ticaret Odası), en az 5 eğitim kurumundan oluşmalıdır.

Sektörel Beceri Ortaklıkları teklif çağrısı, başvuru formu, başvuru rehberi  için tıklayınız.

Kaynak: Ulusal Ajans

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın