Hibe Duyuruları

Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve/veya Çeşit Geliştirme Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 24 Şubat 2017

Çağrı Amacı

  • Lahanagiller, marul, ıspanak, havuç ve soğan türlerinde özel sektörün kullanımına uygun yerli hat ve/veya çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik İsterler

1. Marul

• Bremiye başta olmak üzere ekonomik yönden önemli derecede verim kayıplarına sebep olan hastalıklara dayanıklı,

• Erken sapa kalkma eğilimi olmayan,

2. Lahanagiller (Kırmızı baş lahana, brokoli, karnabahar vb.)

• Erken sapa kalkma eğilimi olmayan,

• Sitoplazmik erkek kısırlık sistemi (CMS) ile tohumluğu üretilebilen,

• Fusarium başta olmak üzere ekonomik yönden önemli derecede verim kayıplarına sebep olan hastalıklara dayanıklı,

3. Havuç • Erken sapa kalkma eğilimi olmayan

• Sitoplazmik-genetik erkek kısırlık sistemi (CMS) ile tohumluğu üretilebilen

4. Ispanak

• Erken sapa kalkma eğilimi olmayan,

• Mildiyö başta olmak üzere ekonomik yönden önemli derecede verim kayıplarına sebep olan hastalıklara dayanıklı,

5. Soğan

• Erken sapa kalkma eğilimi olmayan,

• Sitoplazmik-genetik erkek kısırlık sistemi (CMS) ile tohumluğu üretilebilen,

• Kısa gün soğanlarında erkencilik, uzun gün soğanlarında en az diğer yaygın ticari çeşitler kadar depolamaya uygun (Dayanma süresi, depolama koşulları ve kayıplara bağlı olarak belirtilmelidir), yerli hibrit hat ve/veya çeşitler hedeflenmelidir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar

1. Projede geliştirilecek çıktıların üretiminin sağlanması amacıyla 1007 Programı mevzuatına uygun nitelikte özel kuruluşun yürütücü kuruluş olması gerekmektedir.

2. Elde edilecek bilgi ve tecrübenin sürekliliğinin sağlanması ve yeni projelerin oluşması için üniversite/ler ve/veya kamu Ar-Ge merkez/leri projede yürütücü kuruluş olarak yer almalıdır.

3. II.Aşama değerlendirme sonrası desteklenmesine karar verilen projeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ekte bilgileri sunulan kuruluşlardan biri yönetici kuruluş (PYÖK) olarak eklenecektir. Ekte belirtilen diğer kuruluşlardaki araştırmacılar söz konusu PYÖK altında yer alacaktır. Kuruluşların altyapısı ve çağrı kapsamında yapabileceği çalışmalar dikkate alınarak, sorumlu olacağı iş paketleri proje başvurusunda belirtilmelidir. Başvuru sahiplerinin söz konusu kuruluşlar ile rekabet eşitliğini bozacak bir iş birliği ve iletişim içinde olmaması gerekmektedir.

4. Ekte yer alan kuruluşlar dışında Bakanlığa bağlı herhangi bir Enstitü/Ar-Ge birimi/merkezi proje önerilerinde yürütücü kuruluş olarak yer alamayacaktır.

5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen ve PYÖK olacak kuruluş, başvuru sonrası Sonuçların Sürekliliğinden Sorumlu Yürütücü Kuruluş (SPYK) olarak eklenecektir.

6. Lahanagiller için sunulan tekliflerde; beyaz baş lahana hariç olacak şekilde ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan türler tercih edilmelidir.

7. Islah aşamalarında biyoteknolojik yöntemlerden azami ölçüde yararlanılması beklenilerek, bu şekilde hazırlanan proje teklifleri tercih edilecektir.

8. Projelerde geliştirilecek hat ve/veya çeşitlerin yaygın kullanılan mevcut hat ve çeşitlerden verim ve kalite parametreleri bakımından rekabet edebilir/daha iyi olması hedeflenmelidir.

BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Elektronik başvurusu yapılan projelerin başvuru sürecinin tamamlanması için aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olarak 03.03.2017 tarihine kadar TÜBİTAK evrak sistemine kayıt ettirilmesi gerekmektedir (Tüm başvuru çıktısı basılı olarak gönderilmemelidir).

1. Elektronik başvuru çıktısında yer alan proje yürütücüsü ve PYK adına üst düzey yetkili tarafından ıslak imzalı (Üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişilerce imzalanmalıdır.) kabul ve taahhüt beyanları sayfaları;

2. Ar-Ge Yeteneği Değerlendirme Formu,

3. TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde),

4. Ticaret Sicil Gazetesi (Özel Kuruluşlar için),

5. İmza sirküleri (Özel kuruluşlar için)

• Elektronik başvurusu yapılan projeler için ıslak imzalı belgelerin TÜBİTAK evrak sistemine son kabul tarihine kadar kayıt ettirilmemesi veya eksik sunulması durumunda elektronik başvuru yapılmış olsa dahi başvuru tamamlanmamış sayılarak değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.

• Yapılan başvurunun çağrı şartlarına ve 1007 Programı Mevzuatı ’na uygun olmaması durumunda projeler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. Proje başvurularının proje yürütücüsü, araştırmacılar ve danışmanların Projelerde Görev Alabilme Limitleri ile Proje Personeli Destek Üst Limitleri dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.

• Çağrı şartlarına uygun projeler I. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Formu ‘na göre elektronik başvuru dosyası üzerinden değerlendirilecektir.

Hibe Bütçesi

Bütçe, proje bütçelerine göre farklılık göstermekte ve başvuru sürecinde belirlenmektedir.

Islak imzalı belgelerin gönderileceği posta adresi: TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Tunus Cad. No: 80, 06100, Kavaklıdere/Ankara


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın