Hibe Duyuruları

ERA-NET Proje Çağrısı | “TRANSCAN-2″ Çevrimsel Kanser Araştırmaları

Son başvuru tarihi: 6 Şubat 2017

Maksimum Hibe Bütçesi: 360.000 Avro

“TRANSCAN-2″ Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (Health, Demographic Change and Wellbeing) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal kanser araştırmaları programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

“TRANSCAN-2″ projesinin amacı, ulusal ve bölgesel çevrimsel kanser araştırmaları yapan fonlama kuruluşlarını bir araya getirerek; temel, klinik ve epidemiyolojik kanser araştırmalarının entegrasyonunun sağlanması ve Avrupa çapında kanserin görüntülenme, erken teşhis, prognoz, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır.

TRANSCAN-2 Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında, en az 3 farklı ülkeden en fazla 7 ortağın katılımı gerekmektedir. Proje kapsamındaki ülkeler; Flanders Bölgesi (Belçika), Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Tayvan ve Türkiye’ dir. En fazla 7 ortağın katılımının gerçekleştiği başvuruların partner sayısı Estonya, Litvanya ve Slovakya’dan katılacak ortaklar ile 10 ortağa çıkarılabilir. Projelerde aynı ülkeden maksimum 2 ortak yer alabilir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslarası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (pre-proposal), koordinatör tarafından 13 Şubat 2017 tarihine kadar Ortak Çağrı Sekreteryasına elektronik ortamda yapılmalıdır. Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan araştırmacının, ayrıca TÜBİTAK’a 6 Şubat 2017 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden birinci aşama başvurusunu iletmesi gerekmektedir. Başvurunun ıslak imzalı halinin takip eden bir aylık süre içerisinde TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Ortak Çağrı Sekreteryasına yapılacak tüm başvurular https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2016 websitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje ortaklığı ve çağrı metni detaylarına ulaşmak için (http://www.transcanfp7.eu/pages/looking-for-a-research-partner.html) ve (http://www.transcanfp7.eu/) adreslerine tıklayınız.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir.

Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

“TRANSCAN-2” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:

 • 06 Şubat 2017: Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 06 Mart 2017: Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün
 • 1 Haziran 2017: İkinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün (18:00)
 • 3 Temmuz 2017: İkinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“TRANSCAN-2” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

 • 02 Aralık 2016: Çağrının açılma tarihi
 • 13 Şubat 2016: Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • 26 Nisan 2017: Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
 • 07 Haziran 2017: İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (16:00 CET)
 • Ekim 2017: İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

ULUSAL BAŞVURU SÜRECİ:

Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK “TRANSCAN-2” Proje Önerisi Başvuru Formu bütün ekleri ile birlikte elektronik ortamda 6 Şubat 2017, basılı olarak 6 Mart 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) iletilmelidir.

Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir. Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan proje önerisinde birden fazla Türk ekibinin yer alması durumunda, ilgili kurumlar ancak ayrı iş paketlerinde görevli iseler ve görevleri iki ayrı 1001 projesi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte ise, iki ayrı Türkçe başvuru formu hazırlayarak başvuru yapabilirler. Aksi takdirde, bir kurumun yürütücülüğünde diğer kurum araştırmacı olmalı ve tek bir Türkçe başvuru formu hazırlanmalıdır. Bu çağrı kapsamında bir kişi, ancak bir projede yürütücü olarak yer alabilir.

TÜBİTAK’a sunulacak 1. aşama başvuru formunda, Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan İngilizce öneriden farklı olarak, Türk ortakların yapacağı çalışmaların daha detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.

Basılı kopya gönderimi için;

TÜBİTAK-ARDEB

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara

PROJE SÜRESİ – BÜTÇESİ

 • Projelerin süresi maksimum 36 ay olabilir. Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
 • Kurum hissesi, toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar 120.000 TL’dir.
 • ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ek olarak 10.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 25.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

İRTİBAT NOKTALARI:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları:

Ayşe Özge GÖZAY:

ozge.gozay@tubitak.gov.tr

0312 298 9425

Ayşenur OKATAN:

aysenur.okatan@tubitak.gov.tr

0312 298 9404


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın