Haberler

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yatırım ortamını canlandırmak, istihdamı arttırmak ve bölgeler arası farklılıkları azaltmak amacıyla 2020 yılına kadar uygulanması planlanan Cazibe Merkezleri Programı, bölgeye yatırım yapmak isteyenler için birçok farklı alanda destek imkanı veriyor.

Cazibe Merkezleri Programı hangi destek paketlerini kapsamaktadır?

 • Yatırım ve Üretim Destek Paketi
 • Danışmanlık Hizmet Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
 • Bina Yapımı Desteği
 • Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
 • Faiz İndirimi İşletme Kredisi Desteği
 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi
 • Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi
 • Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

 

Terör nedeniyle zarar gören şehirlerin yeniden imarı; hastane, yol, spor tesisi, gençlik merkezi, okul yapılması, fabrika bina inşalarını destek kapsamına alan program 5 bölgedeki iller için başvurulara açıktır.

 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hangi iller için geçerlidir?

5 bölgede 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı için iller;

 1. Kars ( Ardahan, Iğdır, Ağrı bu bölgeye dâhil)
 2. Van ( Muş, Bitlis, Hakkâri bu bölgeye dâhil)
 3. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ( Batman, Siirt, Şırnak bu bölgeye dâhil)
 4. Erzurum (Erzincan, Gümüşhane, Bayburt bu bölgeye dâhil)
 5. Elazığ ve Malatya ( Adıyaman, Tunceli, Bingöl bu bölgeye dâhil)

 

Cazibe Merkezleri Programına başvurular nasıl yapılır?

Programa başvurular, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılmaktadır. Banka aracılığıyla yürütülecek yatırım destekleri için bankaların öncelikli değerlendirme unsurları ise;

 • Projenin optimum üretim ve hizmet ölçeğini sağlaması,
 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması,
 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması,
 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olmasıdır.

Program çerçevesinde öncelikli yatırımlar;

 • Yüksek istihdam sağlanması.
 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
 • İhracat potansiyelinin olması.
 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
 • Ar-Ge ve yenilik içermesi
 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
 • İmalat sanayii için yatırım organize sanayi bölgesinde yapılması.
 • Programdan yararlanma koşulları nelerdir?

Yatırımların;

 • İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının ikimilyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.
 • Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
 • Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beşbin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari ikiyüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı gerektirir.
 • Kredilendirilecek yatırımın asgari %30’unun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
 • Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

 

Cazibe Merkezleri Programı’nın destekleri için belirlenen şartlara ulaşmak için tıklayın.  

 

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın