Hibe Duyuruları

SALT Araştırma Fonları 2017 Başvuruları

Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2017 saat 18:00

Maksimum Hibe Bütçesi: 10.000 TL

SALT’ın 2013 yılında oluşturduğu SALT Araştırma Fonlarının 2017 başvuruları başladı.

SALT Araştırma Fonları, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projeleri destekler. Bu çerçevede, kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik tanır.

2017’de altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verilecektir. Fonlardan ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi mimarlık ve tasarım, ikisi ise sanat konulu araştırmalara yöneliktir.

Başvuru Süreci

Başvurular iki aşamalıdır. 20 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar yapılacak ön başvurular sonucunda konu, dönem ve araştırma alanının uygunluğu belirlenecektir. Araştırma projesinin ön kabulü durumunda, son başvuru tarihi 20 Mart Pazartesi saat 18.00’dir. Sonuçlar 21 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.

Seçici Kurul, Prof. Dr. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun (SALT Araştırma ve Programlar), Prof. Dr. Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’dan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşmaktadır.

Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin özgün araştırmalar ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan çalışmalara açıktır.

Mimarlık ve tasarım araştırmaları

Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan konulara ilişkin araştırmalara ve/veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar sunan yeni çalışmalara açıktır. Tasarım nesnelerinden yapılı çevrede geniş coğrafyalara kadar her türlü ölçek konu olarak seçilebilir.

Sanat araştırmaları

20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihleri yazımlarına, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde özgün materyallerin araştırmasına açıktır.

Proje ölçütleri

 • SALT Araştırma Fonları, kâr amacı gütmeyen projelere verilir.
 • Fonlar, SALT’ın desteğiyle gerçekleştirilecek belirli bir araştırmaya yönelik olup sadece belirtilen misyon dâhilinde kullanılabilir.
 • Proje yazım dili Türkçe’dir.
 • Başvuru konusunun SALT Araştırma ile ilişkilendirilmesi tercih edilir. Kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik verilir.
 • Hangi nedenle olursa olsun ırk, dil, din, uyruk, kültür, yaş ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı teşvik eden projeler hiçbir şekilde desteklenmez.

Nasıl başvurulur?

SALT Araştırma Fonları, 12 aylık dönemlerde verilir.

SALT Araştırma Fonları’na bireysel ve/veya toplu başvuru yapılabilir.

Başvurular iki aşamalıdır:

Ön başvuru 20 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar http://bit.ly/saf2017 adresi üzerinden yapılmalıdır.

Araştırma projesi konu, dönem ve alan açısından 24 Şubat Cuma’ya kadar değerlendirilecektir.

Ön başvurunun kabulü durumunda, son başvuru tarihi 20 Mart Pazartesi saat 18.00’dir. Başvurunun yapılacağı adres, ön başvuru kabul yazısı ile birlikte gönderilecektir.

Sonuçlar 21 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.

Tüm başvurulara elektronik ortamda cevap verilir.

Gerek görüldüğü takdirde karşılıklı görüşme ve ek malzeme talep edilebilir.

Araştırmacılar, her dönem yalnızca bir başvuru yapabilir.

SALT çalışanlarının aile üyeleri ve akrabaları başvuramaz.

Hak kazananlar

 • SALT Araştırma Fonları’na hak kazanan araştırmacılardan ayrıca resmî belgeler talep edilecektir.
 • SALT Araştırma Fonları araştırmacılarının projeye ara verme veya bırakma kararı almaları durumunda fonun geri talebi söz konusudur.

Olanaklar

 • Fon kullanıcıları, SALT’ın teknik olanaklarından yararlanabilir.
 • Proje süreci ve yeniden başvurular

SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, süreç içerisinde SALT Araştırma ile iletişimde olur. Projenin sekizinci ayında SALT Araştırma’ya bir sunum yapar ve 300 kelimeyi geçmeyen bir rapor yazar.

SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin kapsamına göre sekiz aylık raporun ardından takip eden ikinci 12 aylık dönem için yeniden başvuru yapabilir.

Araştırma dâhilinde çalışılan yeni arşivlerin korunması ve kamusallaştırılması söz konusu olduğunda SALT Araştırma’ya öncelik verilir.

Araştırma, fon desteğinden yararlanan araştırmacıya aittir ancak, araştırmanın yer aldığı ortamlarda SALT Araştırma Fonları desteğinin anılması beklenir.

Araştırmanın yayımlanması ya da bir diğer kamusal aktarımı söz konusu olduğunda teklif öncelikle SALT’a yapılır.

SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin tamamlanmasından en az üç dönem sonra yeni bir konuyla başvuruda bulunabilir.

Seçici Kurul

Bağımsız olarak görevlendirilmiş üç uzman ve iki SALT temsilcisinden oluşan Seçici Kurul, başvuruları profesyonel bilgi ve birikimleri dâhilinde değerlendirir, gerekli gördüğü durumlarda oturuma dışarıdan danışman davet edebilir.

Değerlendirmenin temel kriterleri, başvurunun niteliği ve SALT Araştırma’nın birikimleri ile yeni bilgi üretimine olası katkıya dayanır.

Başvuruların niteliğinin Seçici Kurul tarafından yeterli bulunmadığı durumlarda verilecek fon sayısının değiştirilmesi Seçici Kurul’un kararıdır.

Seçici Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, başvuruları değerlendirmek üzere yılda bir kez toplanır. Raporlama, SALT tarafından yapılır.

Seçici Kurul üyeleri başvuru yapamaz.

Seçici Kurul üyelerinin başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iş ve/veya eğitsel ilişki içerisinde olması tercih edilmez.

Seçici Kurul üyelerinden birinin eğitsel, kurumsal ve ailevi ilişkide olduğu bir kişinin başvurusunun değerlendirildiği durumda, üye karar sürecinde toplantı mekânından ayrılır ve karar sürecine dâhil edilmez.

Seçici Kurul üyeleri

 • Prof. Dr. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanlarını, geç Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisi ile mimarlık tarih yazımı oluşturmaktadır.
 • Doç. Dr. Ahu Antmen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesidir. Modern ve çağdaş sanat, Türkiye’de sanatın modernleşme süreçleri/biçimleri ve kadınların sanat pratiğiyle ilgilenmektedir.
 • Vasıf Kortun Türkiye’deki kültürel durum ve güncel sanat konularını ele alan yazılar yayımlamakta, programlar geliştirmektedir. SALT Araştırma ve Programlar Direktörü olarak görev yapmaktadır.
 • Prof. Dr. Nadir Özbek Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde sosyal devlet, siyaset ve toplumsal adalet konularına odaklanmaktadır.
 • Lorans Tanatar Baruh 2011’den bu yana SALT bünyesinde tarih ve sosyal bilimler alanlarında programlar geliştirmekte, SALT Araştırma ve Programlar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: SALT Online

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın