Hibe Duyuruları

Türkiye’de Sivil Toplum Ağı ve Platformlarına Yönelik Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2017 (12:00 Brüksel)

Dinamik sivil toplum oluşturma; Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü konularında toplumsal katılım sağlayarak karar alıcılara ulaşma hedefleriyle “Türkiye’de Sivil Toplum Ağı ve Platformlarına Yönelik Hibe Programı” başvurulara açılmıştır.

Ulusal ve bölgesel Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitesini güçlendirme amacıyla hibe programı için projeler;

  • Hükümet yönetimi içinde Sivil Toplum Kuruluşları ağını ve platformlarını güçlendirmek,
  • Seçmen bölgelerinde ağ ve platformların izleme ve müdafaa kapasitesini güçlendirme kapsamındadır.

Öncelikli alanlar;

  • Katılım Öncesi Araçları Sivil Toplum alanında azınlık hakları, ifade özgürlüğü gibi hassas alanlar,
  • Cinsiyet eşitliği, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği alanları
  • Avrupa Birliği uluslararası ağını ve işbirliğini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye yönelik alanlar

Bütçe

  • Program için toplam hibe miktarı: 2.000.000 Avro
  • Projeler için; en az 200.000 Avro, en fazla 500.000 Avro bütçe verilmektedir.

Başvuru Süreci

Başvuru formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Başvuru Sahibi Bildirisi online olarak https://webgate.ec.europa.eu/ europeaid/prospect adresine iletilmelidir.

Türkiye’de Sivil Toplum Ağı ve Platformlarına Yönelik Hibe Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın