Proje Eğitim İçerikleri

Proje Yönetim Döngüsü PCM | Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Gündelik hayatta basit bir akıl yürütme süreci Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı olarak sistematikleştirilmiştir. Bu sistematik, neden-sonuç ilişkisi kurarak adım adım projenizi geliştirmenizi sağlar. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı tablo halinde projenizi açıklamanıza yardımcı olan ve projenizin başarılı olup olamayacağını değerlendirebileceğiniz bir yöntemdir.

Proje Yönetim Döngüsünün temeli Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına (MÇY) dayanır. Projenizin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçleri MÇY ile planlanır.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 7 aşamadan geçer;

Analiz Evresi

 1.   Mevcut durum ve sorun analizi (burada sorun ağacından yararlanılır)
 2.   Paydaş Analizi
 3.   Hedef Analizi
 4.   Strateji Analizi

Planlama Evresi

 1.   Mantıksal Çerçeve Matrisi
 2.   Faaliyet Planı
 3.   Bütçe

Tüm bu aşamalardan sonra ulaştığınız sonuçları tek bir tablo halinde Mantıksal Çerçeve tablosunda göstererek, bir nevi projenizi özetlemiş olursunuz.

Sorun / Hedef Ağacı ile Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Projenin analiz evresinde sorun ve hedef ağacı yöntemlerini kullanarak neden-sonuç çıkarımları elde edebilirsiniz.

Sorun ağacı; soruna odaklanmanızı sağlar, olumsuz ifadeler içerir ve neden-sonuç ilişkisi kurmanızı amaçlar.

Örneğin;

 • Ana Sorun: İşsizlik
 • Alt Sorun: Yetersiz mesleki eğitim
 • Neden: Ailede ekonomik sorunlar

Hedef ağacı ise çözüme odaklanmanızı sağlar, olumlu ifadeler içerir ve araç-amaç ilişkisi kurarak projenizi değerlendirmenize yardımcı olur.

Örneğin;

 • Ana Hedef: İşsizliğin azaltılması
 • Alt Hedef: Ücretsiz Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması
 • Araç: Mesleki eğitim programı oluşturulması

Analiz evresinde izlediğiniz adımlar ve elde ettiğiniz veriler Mantıksal Çerçeve Tablosunu hazırlamanız için gerekli bilgileri verecektir.

Mantıksal Çerçeve Tablosu

Genel Hedefler Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar
Proje Amacı Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar
Sonuçlar Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar
Faaliyetler Araçlar Maliyetler Ön Koşullar

Genel Hedefler: Projenizin gerçekleşmesi sonucunda katkı sağlayacağınız büyük ölçekli hedeftir. Örneğin; Genç İşsizliğinin Azaltılması

Proje Amacı: Projenizle birlikte doğrudan ulaşacağınız amaçtır. Örneğin; Ücretsiz mesleki eğitimin yaygınlaştırılması

Sonuçlar: Hedef ağacındaki “araç” kısmı Mantıksal Çerçeve tablosunda bu bölüme eklenir. Projenizin ürünü bu bölümdür.

Faaliyetler: Proje sonuçlarına ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler bu bölümde planlanır. Örneğin; Mesleki yeterlilik sertifika programının yapılması gibi…

Göstergeler: Her hedefe yönelik zaman ve sayısal amaçlar belirlenir. Örneğin; 2018 yılı sonuna kadar genç işsizliğinin %20 azaltılması

Araçlar: Projenin uygulanması için gerekli kaynakların tümü araçlar kısmında belirtilir. Bunlar; insan kaynakları, ofis ve faaliyet araçları vb.

Doğrulama Kaynakları: Raporlar, resmi yazışmalar, proje kayıtları, araştırma sonuçları ve benzeri her türlü belge projenizde doğrulama kaynağı olarak yer almalıdır.

Maliyetler: Mantıksal Çerçeve tablosunun “araçlar” bölümüne eklediğiniz gerekli kaynaklar için çıkan maliyetler bu bölümde belirtilir.

Varsayımlar: Proje uygulanmasına etki edebilecek dış etkenler bu bölümde belirtilmelidir. Bu varsayımlara göre, projede alınması gereken riskler ya da önlemler en baştan değerlendirilmiş olur.

Ön Koşullar: Varsayımlarla karıştırılmamalıdır. Ön koşullar, proje uygulaması başlamadan önce çözülmesi gereken koşulları ifade eder. Ön koşullar, projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayacak süreç için gerekli hazırlık aşaması olarak düşünülebilir.
Projenizi mantıksal çerçeve yöntemine göre aşama aşama planladığınızda, sağlam bir alt yapı oluşturmuş olursunuz. Mantıksal Çerçeve tablosu, projenizin özeti niteliğinde her analizin bir bütün halinde okunabileceği belge elde etmenizi sağlayacaktır.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın