Proje Eğitim İçerikleri

AR-GE Nedir?

Yeni bir sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı projeler AR-GE yani Araştırma ve Geliştirme çalışmalarıdır. Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi sektörü, şirketler Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

AR-GE; toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de AR-GE çalışmalarına bağlıdır.

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının amaçları;

  • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek
  • Üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak
  • Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak
  • Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmek

Araştırma ve Geliştirme sürecinde 3 aktivite vardır;

Temel Araştırma

AR-GE yapılacak alanda deneysel, teorik çalışma sürecidir. Bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanır ve uygulama yapılmaz.

Uygulamalı Araştırma

Belirli bir amaca yönelik uygulamalı çalışmaların yapıldığı süreçtir.

Deneysel Geliştirme

Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem, hizmet geliştirilmesine yönelik çalışma aşamasıdır.

Türkiye’de AR-GE çalışmaları üniversitelerin yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş yürütmektedir. Bu kurumlar AR-GE projelerini desteklemek amacıyla finansman desteği sağlamaktadır.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın