Proje Eğitim İçerikleri

Sürdürülebilirlik Nedir?

Projelerin uzun vadede başarılı olması “Sürdürülebilir” niteliğe sahip olmasına bağlıdır. Sürdürülebilir hedeflerle hazırlanmış bir proje, belirli bir zaman sınırıyla karşılaşmaksızın uygulanan alanda katkı sağlamaya devam eder.

Proje aşamaları nelerdir?

  1.      Hazırlık aşaması
  2.      Uygulama aşaması
  3.      Yaygınlaştırma/Görünürlülük
  4.      İzleme/Değerlendirme
  5.      Sürdürülebilirlik
  6.      Raporlama

Sürdürülebilirlik, başlangıç ve bitiş süresi olan projelerin sonlanmasının ardından yürütülecek faaliyetlerinde devamlılığının sağlanmasıdır. Proje hazırlama aşamasında çalışmayı planladığınız alanın sürdürülebilir faaliyetlerini de değerlendirmeniz çok önemlidir. Hibe desteği başvurusu yaparken, proje başvurunuzun seçilmesini sağlayan kriterlerden biri şüphesiz ki projenizin sürdürülebilir olmasıdır.

Proje ile hedeflenen hizmet, ürün, sistem gibi çıktılar hibe desteği süresi dolduktan sonra da garanti altına alınacak biçimde tasarlanmalıdır. Örneğin; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik teknolojik transfer alanında planlanan bir projenin, hibe desteği bittikten sonra da teknolojik alt yapıyı kullanabilir ve geliştirebilir düzeyde olması beklenir. Bazı durumlarda proje hazırlanırken öngörülen sürdürülebilirlik hedefleri dış faktörler nedeniyle engellerle karşılaşabilir. Bu engeller; ülkenin güncel ekonomik ve politik sürecinden, sosyokültürel değişimlerden, küresel politikalardan, teknolojik gelişmelerden ortaya çıkabilir.

Projenizin “Sürdürülebilir” olması için;

Proje süresi dolduktan sonra devam etmesini planladığınız faaliyetlerin hangi koşullara bağlı olduğunu tespit etmelisiniz.

Hibe desteği bittikten sonra yürütülecek faaliyetlerin kapasiteye uygun planlanması gerekir. Kapasiteyi aşabilecek sürdürülebilirlik hedeflerini projenizi hazırlama sürecinde tespit etmelisiniz.  

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın