Proje Eğitim İçerikleri

PRAG Nedir? | The Practical Guide

Avrupa Birliği’nin dış mali yardımlarının rehberi olarak bilinen PRAG (The Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions) ihale usüllerini ve kuralları kapsayan temel kaynaktır.  Avrupa Birliği dış yardımları AB genel bütçesi ve Avrupa Gelişme Fonu (EDF) tarafından finanse edilir, kuralları PRAG dokümanı ile açıklanır.  Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan PRAG, satın alma ve hibe prosedürlerini içeren detaylı bir belgedir.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri PRAG dokümanında belirtilen temel değerlerdir. Bu değerler göz önünde bulundurularak, AB projelerinin gerçekleştirilmesi esastır. Avrupa Birliği hibe projeleri uygulanırken başvurulması gereken bu kaynak servis, hizmet, iş sözleşme usullerini ve bütçe kurallarını kapsamaktadır. Avrupa Birliği hibe programına başvuru yapmak isteyen proje sahiplerinin her aşamada yardımcısı olan PRAG belgesi, projenin başından sonunda kadar başvurulması gereken temel kaynaktır.

Avrupa Birliği kaynaklı hibe programlarından yararlanmak üzere seçilen projeler PRAG dokümanında belirtilen kuralları eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer yandan da PRAG ile belirtilen prosedürler hibe başvurusu yapan proje sahiplerinin bu kurallar baz alınarak değerlendirilmesine olanak sağlar.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın