Haberler

BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM İÇİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI

Sözleşme makamı: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019’dur.

Proje en az 12 en fazla 18 ay olmalıdır.

Programın bütçesi;

 • Programın toplam bütçesi 7.000.000 EUR’dur.
 • Her bir proje en az 75.000 EUR, en fazla 150.000 EUR olmalıdır.
 • Program dahilinde projelerin en az %80 ve en fazla %90’ı karşılanacaktır.

Programın arka planı, uygun eğitim hizmetlerine erişimin sağlanması için;

 • özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesi,
 • okul müdürlerine, öğretmenlere, ailelere, bütünleştirici eğitim hakkında eğitim verilmesi,
 • eğitmenlere, engelli ya da üstün yetenekli çocuklara verecekleri eğitimler için eğitim verilmesi,
 • okulların ve eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının geliştirilmesi,
 • eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi gibi prensiplerin yerine getirilmesidir.

Aynı zamanda, AB 2020 Stratejisi doğrultusunda 2014 yılında %42,3 olan ‘engelli bireylerin kullanımına uygun okullar ve kurumlar’ oranının 2019’da %100’e yükseltilmesidir.

Programın genel amacı;  eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmektir.

Programın özel amacı; bütünleştirici eğitim için özel eğitim kalitesinin artırılmasıdır.

Program öncelikleri; özel eğitim ve bütünleştirici eğitim konusunda öğretmenlerin kapasitesinin arttırılması, eğitim materyallerinin hazırlanması, okul müdürü, aile ve öğretmenlerin farkındalığının arttırılması, ağlar ve ortaklıkların geliştirilmesidir.

Programın hedef grupları;

 • Özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri gibi MEB personelleri, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM),
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ve yaşıtların aileleri,
 • Okul müdürleri & RAM müdürü,
 • Eğitim öğretim alanında faaliyet gösteren STK’lar,
 • Eğitim – öğretim kurumları,
 • Sosyal ortaklıklar.

Programa uygun başvuru sahipleri;

 • tüzel kişilik olmalı,
 • kar amacı gütmemeli,
 • spesifik bir organizasyon olmalı örneğin;
 • eğitim-öğretim, engelli yaşam, özel eğitim gibi konularda faaliyet gösteren SKT’lar,
 • okul, BİLSEM, danışma ve araştırma merkezleri gibi eğitim-öğretim kurumları,
 • üniversiteler,
 • ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları, eğitim sendikaları, kamu görevlileri sendikaları / konfederasyonları, işveren sendikaları / konfederasyonları, işçi sendikaları / konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri, KOBİ temsilcisi kuruluşları, meslek / meslek kuruluşları,
 • yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri gibi)
 • Finansal AB Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43 üncü maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar.

Programa uygun örnek aktiviteler;

 • özel eğitim hizmetlerinin ve bütünleştirici eğitimin kalitesini artırmak için yapılan eğitim eylemleri,
 • özel eğitime ve bütünleştirici eğitime yönelik bilinçlendirme eylemleri,
 • özel eğitim hizmetleri ve bütünleştirici eğitim ile ilgili atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler vb. yolllarla işbirliği  kurma eylemleri,
 • Öğretmenlerin çalışma kitapları, araçları ve iyi uygulama örneklerinin derlenmesi gibi özel eğitim programlarıyla ilgili eğitim materyallerinin hazırlanması,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öğretmenlerin rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki kapasitelerinin arttırılması,

Program Türkiye sınırları içinde yer almalıdır.

Proje İngilizce yazılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/butunlestirici-egitim-icin-ozel-egitim-hizmetlerinin-kalitesinin-arttirilmasi-icin-teknik-yardim-europeaid139588ihsertr-ihale-duyurusu-yayimlanmistir/

Sosyal Medyadan Takip Edin