Hibe Duyuruları

TEKLİF ÇAĞRISI | Erasmus+ İş tabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı (Merkezi)

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2017

Amaç: Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü kurarak eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilgililiğini artırmak.

Hedef: Çıraklığa özel önem vererek iş tabanlı öğrenmeyi geliştirmek için mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığı üzerine proje teklifleri almak

Bu Teklif Çağrısı 2 farklı ortaklık tipi arasında ayrım yapmaktadır. Başvurular aşağıdaki iki lottan biri için yapılacaktır.

  1. Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1)

Bu projeler, yerel ve bölgesel bağlamda iş tabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyecektir.

 2. Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2)

Bu projeler yerel ve bölgesel bağlamda iş tabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmek üzere Avrupa seviyesindeki çatı kuruluşlar ile ulusal üyeleri arasındaki stratejik, hedef-odaklı faaliyetleri destekleyecektir.

Başvurabilecek Kurumlar

Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1)

  • Mesleki eğitim veren kuruluşlar
  • KOBİ’ler veya büyük işletmeler
  • Sektörel ve profesyonel kuruluşlar (odalar, birlikler, sendikalar vs.)
  • Yerel ve bölgesel kuruluşlar

Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2)

12 Erasmus+ program ülkesinde üyesi veya bağlantıları olan bir Avrupa çatı kuruluşu

Uygun Faaliyetler

Her iki lottaki projeler aşağıdaki üç faaliyetten ikisini kapsamak durumundadır;

  • Beceri ihtiyaçlarına göre ve Avrupa şeffaflık araçları (EQF, EQAVET, ECVET) ile uyumlu bir şekilde iş tabanlı öğrenme ve çıraklıkla ilgili müfredat, ders, modül ve eğitim materyali tasarlanması ve uygulanması,
  • Mesleki eğitim öğretmenleri ve işletmelerdeki eğitmenler arasında iş tabanlı öğrenme ve çıraklığın uygulanması için etkin işbirliği yapıları oluşturulması,
  • Yüksek öğretim (üçüncü seviye) seviyesinde iş tabanlı öğrenme ve çıraklık sisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesi

Kaynak: Ulusal Ajans 

TEKLİF ÇAĞRISI | Erasmus+ İştabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı (Merkezi) başvuru rehberi ve belgeleri için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın