Hibe Duyuruları

TEKLİF ÇAĞRISI | Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri

 

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2016 Çarşamba

Başvuru Değerlendirme Dönemi: Ocak-Mart 2017

Beklenen Proje Süresi: 36 ay

COS-MigrantsENT-2016-4-02 Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri teklif çağrısı Avrupa Birliği finansmanı kapsamında proje başına en fazla 375,000 Avro hibe sağlayacaktır.

Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri çağrısı ile kuruluşların (kamu idareleri, sivil toplum örgütleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, iş destek kuruluşları, eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar) göçmen girişimciliği alanında işbirliğini sağlayarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ağ oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Teklif Çağrısı kapsamında göçmen girişimciler için öngörülen destek düzenlemeleri;

 • Göçmen topluluklara ulaşma ve farkındalık artırıcı eylemler
 • İş eğitimi
 • Yasal ve düzenleyici bildirgeler/tavsiyeler hazırlama
 • Bireysel iş desteği sunma
 • Mentörlük
 • Çalışma alanları ve ilgili hizmetler sunma
 • Finansmana erişim
 • Networklere erişim

Başvuru Koşulları;

Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri teklif çağrısına başvuranların tüzel kişilikler tarafından oluşturulan şirketler birliği olması beklenmektedir.

Teklif çağrısına başvuru yapan kuruluşların da; göçmenlerin sosyal ve ekonomik uyumuna yardımcı olan ve/veya göçmen girişimciliği destekleyen, geliştiren alanlarda faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Teklif çağrısı kapsamında desteklenecek faaliyetler;

 • Bölge ve ülke üstü bir göçmen girişimcilik destek sağlayıcıları ağının oluşturulması
 • Farklı bölge ve ülkelerden göçmen girişimciliği destekleyen kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren yüz yüze ve online toplantılar, seminerler, workshoplar düzenlenmesi
 • Göçmen girişimciliği desteklemek için oluşturulan düzenlemelerin etkileri ve sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve paylaşılması
 • Katılımcı kuruluşların göçmenlere sağladığı hizmetlerin değerlendirilmesi
 • Göçmen girişimcilere sağlanan desteklerin daha da geliştirilmesi
 • Var olan düzenlemelerin diğer ülkelere/bölgelere transferi
 • Katılımcı kuruluşlar arası ortak projelerin oluşturulması
 • İlgili kamu idareleri ve göçmen destek kuruluşlarının daha geniş kitlelere bilgi, rehberlik ve tavsiye yayması

Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” Proje Teklif Çağrısı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Teklif Çağrısının İngilizce dokümanına ulaşmak için tıklayın.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın