Proje Eğitim İçerikleri

Proje Başarı Kriterleri Nelerdir?

Faaliyet süreci başlayan projelerin, planlanan ilerlemeyi sağlayabilmesi projenin başarı kriterlerine bağlıdır. Kusursuz planlanmış bir proje, başarı koşullarını ve riskleri kapsayacağı için projenin ilerleyişini de ön görmenizi sağlar.

Hibe başvurusunda bulunan proje sahiplerinin fikirleri belirli kriterlere göre değerlendirilir ve bu kriterler projenin başarılı bir sonuç alıp alamayacağı konusunda fikir verici niteliktedir.

Proje değerlendirmelerinin ölçütleri;

Özgün değer

Alanında benzer projelere göre nasıl bir yenilik sunmakta?

Yöntem

Hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için hangi yöntem seçilmiş? Bu yöntem proje konusuna ve amaçlarına uygun mudur?

Proje yönetimi

Hedefleri gerçekleştirebilmek ve proje faaliyetlerini sürdürebilmek için proje ekibi yeterli kapasiteye sahip midir? Faaliyet ve zaman planı proje sürecine uygun mudur?

Kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etki

Proje yürütücüsünün elde edebileceği yetenek ve kariyer fırsatı nedir? Proje başarılı olursa çalışılan alana ne gibi bir fayda, nitelik, yeterlilik vadetmektedir.

Çağrı programı amaç ve hedeflerine katkısı

Projenin hedefi, hibe programının hedefine ne tür katkı sağlamaktadır?

Yenilikçi yönü

Projenin ülkemizin ihtiyaçlarına, teknolojik altyapıya, uzmanlık bilgisine sağlayacağı yenilikler nelerdir?

Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki

Uluslararası rekabette rol alabilmek için bu proje ile hedeflenen çıktı nedir?

Bilimsel İşbirliğinin önemi ve yaygın etkisi

Projenin başarılı olması durumunda çalışılan alanın proje ekibine, sektöre ve ülkeye ne tür katkısı beklenmektedir?

Proje değerlendirme ölçütlerine verilen yanıtlar, proje fikrinin ve hedeflerinin de net bir biçimde görülmesini ve kanıtlar sunmasını sağlar. Hibe desteği almak üzere seçilen projeler değerlendirme kriterleri esas alınarak kararlaştırılmaktadır. Bu nedenle, hibe programı başvurunuzu hazırlarken mutlaka bu ölçütleri göz önünde bulundurarak proje planınızı oluşturmalısınız.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın