Hibe Duyuruları

T.C. Ekonomi Bakanlığı | Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Sağlık, Turizm, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danışmanlığı hizmet sektörlerine yönelik uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği başvurulara açıktır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği kapsamındaki alanlar; 

Tescil ve Koruma Desteği

Bu destek kapsamında ürün veya hizmetin yurt içinde ve yurt dışında tescil ettirilmesine yönelik faaliyetler yer almaktadır.

Bu faaliyetler arasında;

 • Marka/patent bürosu hizmetleri
 • Danışmanlık tescili
 • Ürün/hizmet ile ilgili araştırma ve inceleme bulunmaktadır.

Rapor ve Yurt dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Bu programda;

 • Pazar araştırması
 • Sektör
 • Ülke
 • Uluslararası mevzuat
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri
 • Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir.

Belgelendirme Desteği

“Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi”ne ek olarak program; ofis veya ön tanı merkezi açılışı ve/veya işletilmesi kapsamında temin edilmesi gereken belgelere yönelik harcamaları kapsar.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Bu destek kapsamında reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderler yer almaktadır. Bu faaliyetlerde doğru hedef kitlenin seçimi, tanıtım amacına uygun etkin iletişim yöntemlerinin kullanımı önem teşkil etmektedir. Destek programının süresi 48 ay olarak belirlenmiştir.

Yurt dışı Birim Desteği

Yurt dışında birimleri olan faydalanıcıların bu birimlerine ait brüt kira (vergi/resmi/harç dâhil) ve komisyon giderlerine ilişkin destek sunan bu programın süresi 48 aydır.

Danışmanlık Desteği

Bu destek; pazarlama stratejisi, yurt dışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik verilmektedir. Yararlanıcıların uluslararası pazarlarda rekabet avantajını attırmak amaçlanmaktadır.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık ve eğitim sektörlerine ilişkin ülkemize hasta veya öğrenci getirilmesi; film ve bilişim sektörlerine ilişkin ise yapımların veya ürünlerin yurt dışında satışı ve/veya dağıtılması konularında acentelere yapılan komisyon harcamaları desteklenmektedir. Destek süresi 48 aydır.

İlave Destek Unsurları

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerine yönelik düzenlenen ilave destek konuları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

 1. Tercümanlık Desteği

Bu destek, tercümanlık hizmetlerine yönelik giderleri kapsamaktadır. Süresi 48 aydır.

 1. Hasta Yol Desteği

Ülkemizde tedavi gören yabancı hastaların ulaşım giderlerini destekleyen programın süresi 48 aydır.

 1. Yurt içi Tanıtım – Eğitim Desteği

Bu program;

 • Organizasyona yurt dışından katılan akademisyen/uzman/ilgili kişi veya temsilcilerin ulaşım ve transfer giderleri; bu kişiler için günlük 150 ABD Doları konaklama giderleri; tanıtım/eğitim giderleri; halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri; eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret; katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderlerini kapsamaktadır.

Bilişim ve Film sektörlerine yönelik düzenlenen ilave destek unsurları şunlardır;

 1. Pazara Giriş Desteği

Bu destek kapsamında bilgisayar oyunu veya mobil uygulamaların yurt dışı pazarlarına girişine yönelik; yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması v.b.), DVD hazırlama ve çoğaltma, Hosting giderleri yer almaktadır. Bunlara ek olarak; görsel, yazılı, işitsel medya ve İnternet reklamları ile İnternet sitesi hazırlanmasına yönelik giderler de desteklenmektedir. Hosting giderlerinde en fazla destek tutarı, her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için 20.000 ABD Doları’dır.

 1. Bilgisayar Oyunu – Mobil Uygulama Komisyon ve Geliştirme Desteği

Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının yurt dışına satışında doğan komisyon bedelleri ile bu gibi uygulama veya oyunları için satın alınan/kiralanan yazılım lisans giderleri ve personel aylık brüt ücretlerine (aynı dönem için en fazla 2 adet personel) ilişkin giderler de program kapsamında desteklenmektedir.

 1. Film Platosu – Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği

Ülkemizde çekilen yabancı filmlerin film platosu veya stüdyo kirası giderlerini kapsar.

 1. Film Reklam Desteği

Yurt dışında gösterime girecek veya satışa sunulacak filmlere verilen reklam giderlerini kapsar.

İşbirliği Kuruluşlar için düzenlenen destek programları ise şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde yer alan işbirliği kuruluşlarının yol hariç azami 10 gün süreli gerçekleştirdiği ticaret ve alım heyeti programlarına ilişkin giderler desteklenmektedir. Bir kuruluş, bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet ticaret ve 10 adet alım heyeti programına başvurabilir.

 1. HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması) Desteği

İşbirliği Kuruluşun, proje tarihinden en az 2 ay önce başvurusunu yapması gerekmektedir. Destek süresi, proje başlangıç tarihinden itibaren 36 aydır. Projenin ilk aşamasında ihtiyaç analizi yapılır. Bu sürede, sektör/pazar analizleri yapılarak faydalanıcıların ihracat potansiyeli, proje iş planı ve stratejileri belirlenir.

Analiz sürecinde; ihtiyaç analizi rapor bedeli ve faaliyet giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercümanlık vs.) desteklenmektedir. Projenin bir sonraki aşamasında yer alan eğitim ve danışmanlık giderleri ile faaliyet organizasyon giderleri de desteklenmektedir.

Ayrıca, proje faaliyetlerinin organizasyonuna ve koordine edilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin giderleri de proje kapsamında yer almaktadır.

Projenin onaylanmasını takiben, işbirliği kuruluşça proje kapsamına eklenen faaliyetler için de destek ödemeleri gerçekleştirilir.

 1. Diğer Destekler

Diğer faaliyetler kapsamında rapor ve yurt dışı şirket alımı, reklam tanıtım ve pazarlama, yurt içi tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile yurt dışı birimlerin desteklenmesi bulunmaktadır.

 • Yarışma/Etkinlik Desteği

Bu program, hizmet sektörlerinde rekabet gücünü geliştirme, hizmet standartlarını arttırma ve uluslararası markalaşma amacıyla TİM ve Birlik tarafından düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderleri kapsamaktadır.

Yurt dışı Fuar/ Kongre / Konferans / Seminer / Festival / Film Market katılımlarına yönelik 2 adet destek programı bulunmaktadır:

 1. Bireysel Fuar Katılım Desteği

Bu destek, sağlık, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşlar tarafından yurt dışında düzenlenecek fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri kapsamaktadır.

 1. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Bakanlık tarafından belirlenecek diğer çeşitli konularda düzenlenen yurt dışındaki etkinliklere yönelik giderler desteklenmektedir.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar metninden yukarıda belirtilen destek miktarlarını ve koşullarını öğrenebilirsiniz. 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği detaylı bilgi ve belgeleri için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın