Hibe Duyuruları

TEKLİF ÇAĞRISI | Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi ve zamanı 14 Kasım 2016 saat 17:00’dır.

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” çağrısı ile 5.500.000 Euro yararlanıcılara dağıtılacaktır. Hibe programı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hibe miktarı 10.000 ila 50.000 Euro arasında değişmekte ve bu miktarın %100’üne kadarı hibe olarak verilmektedir.

Hibe programı kapsamında 2 grup proje başvuruları bulunmaktadır. Bunlar; Küçük Ölçekli Projeler ve Büyük Ölçekli Projeler olarak duyurulmuştur. Bu proje gruplarından sadece biri seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

Hibe Miktarları;

 • Küçük Ölçekli Projeler için en az 10.000 Euro, en fazla 50.000 Euro
 • Büyük Ölçekli Projeler için en az 50.000 Euro, en fazla 200.000 Euro’dur.

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programının öncelikli konuları;

 • İklim Değişikliğini Azaltma
 • İklim Değişikliğine Uyum

Kimler başvuru yapabilir?

Küçük Ölçekli Projeler için;

 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Enstitüler
 • Üniversiteler
 • Belediyeler
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Büyük Ölçekli Projeler için;

 • Büyükşehir Belediyeleri
 • IPA Bölge Ülkelerindeki Belediyeler Hibe Programına başvuru yapabilirler.

Hibe Programı için uygun nitelikteki proje örnek konuları;

 • İklim Değişikliğiyle etkili mücadele için farkındalık yaratmak
 • İklim Değişikliğine bağlı olası etkiler çerçevesinde doğal afet riskini azaltma
 • Sera gazı etkisini azaltma faaliyetlerini izleme, planlama ve/veya uygulama
 • Ulaşım, Enerji, Tarım, Konut, Arazi Kullanımı, Ormanlık Alan, Doğal Kaynakların Yönetimi, Su ve Atık Su Yönetimi alanlarında etkin kullanımı destekleme
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketimini arttırma
 • İklim Değişikliğine dirençli kentsel planlama, düşük karbonlu şehirleşme

Yukarıda belirtilen uygun proje konuları örnek niteliğindedir ve bu maddelerle sınırlı değildir.

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı hakkında detaylı bilgi almak için T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi ve EuropeAid sitelerini ziyaret edebilirsiniz.  

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın