Hibe Duyuruları

KOSGEB Genel Destek Hibe Programı

Yurt içi ve yurt dışında işletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik planladıkları fuar, tanıtım, iş gezileri, nitelikli eleman desteği ve diğerleri olmak üzere farklı konularda KOSGEB Genel Destek Hibe Programı başvurulara sürekli açıktır.  Genel Destek Programı kapsamında destek oranı %50’dir. Ancak bazı durumlarda bu oran %100 olarak uygulanır. Bu alanlar KOSGEB tarafından aşağıdaki durumlar için belirlenmiştir:

* KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programları için destek oranı %100’e çıkabilmektedir.

* Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak belgeler için Belgelendirme Desteği Kapsamında destek oranı %100’dür.

* Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak belgeler için bölge farkı aranmaksızın destek oranı %100’dür. 

* Yurt Dışı İş Gezisi kapsamında destek oranı %100’dür.

[divider]

KOSGEB Genel Destek Hibe Programında başvuru yapılabilecek alanlar;

[accordion]

[panel title=”Yurt İçi Fuar Desteği”]

Destek Üst Limiti: 45.000 TL

Bu destek kapsamında; Fuar Organizatör Kuruluşundan sağlanacak boş yer için kira ücreti, stand ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, hostes, genel güvenlik ve temizlik gibi gerekli olabilecek diğer hizmet giderleri de bulunmaktadır.

Yurt İçi Fuar Desteği Üst Limiti;

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m2
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarı’nda 100 TL/m2

İşletme başına destekleme alanı azami 50 m2 olarak belirlenmiştir. Ancak, büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında destekleme alanı 100 m2’ye kadar çıkarılmaktadır. 

Yurt İçi Fuar Desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Fuar başlama tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar programa başvuru yapması gerekmektedir.

[/panel]

[panel title=”Yurt Dışı İş Gezisi Desteği”]

Destek Üst Limiti: 20.000 TL

İşletmelerin gelişen teknolojiyi ve sektörü yakından takip edebilmesi amacıyla desteklenen Yurt Dışı İş Gezisi Desteği konaklama-ulaşım giderleri, tercüme-rehberlik hizmetleri ve gezi sürecindeki fuar girişleri gibi harcamaları kapsamaktadır.

İşletme başına sağlanacak azami destek miktarı;

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya Kıtası, Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5.000 TL’dir.

Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için de 3.000 TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında en az birini içermesi gereken aktiviteler;

 • Meslek Kuruluşları ile toplantı
 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları ile görüşmeler
 • Yurt dışı fuar ziyareti

Bu programa başvuru yapabilmek için KOSGEB veri tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin programda yer alması gerekmektedir. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin işletme sahibi, ortağı ya da çalışanı olması şartı aranmaktadır.

Destek programına başvurmak isteyen işletmenin, Yurt Dışı İş Gezisi programının başlama tarihinden en geç 2 iş günü öncesine kadar başvurusunu iletmesi gerekir.

* Yurt Dışı İş Gezisi kapsamında destek oranı %100’dür.

[/panel]

[panel title=”Tanıtım Desteği”]

Destek üst limiti 25.000 TL

Ulusal ve uluslararası pazarda işletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini tanıtmasına yönelik faaliyetler için KOSGEB Tanıtım Desteği programı bulunmaktadır. Bu destek ürün kataloğu, yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsamaktadır. Tanıtım Desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmelere verilmektedir.         

[/panel]

[panel title=”Eşleştirme Desteği”]

Destek üst limiti 30.000 TL

İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelere yönelik Eşleştirme Desteği programı kapsamında; danışmanlık, organizasyonel ve daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilmektedir.

Danışmanlık hizmetleri;

 • Pazar araştırması
 • Potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması
 • Fuar araştırması
 • Makine-teçhizat ve Teknoloji araştırması
 • Yerel mevzuat araştırması
 • Finans kaynakları araştırması
 • Yatırım/fizibilite araştırması
 • İnsan kaynakları araştırması
 • Taleplerin iletilmesi
 • Sözleşme hazırlama konularında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi aşamaz.

Program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti 15.000 TL’yi geçemez.

Organizasyonel Hizmetler;

 • Firma/Kurum ve Kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu
 • Fuar ve firma ziyaretleri
 • Tercümanlık-çeviri
 • Şoför/araç kiralama
 • Havaalanı transfer
 • Bankacılık, sigorta, güvenlik hizmetleri
 • Toplantı salonu kiralama
 • Vize ve davet mektubu hazırlama
 • Projeksiyon, bilgisayar vb. ofis araçları tedariği
 • Telefon, Faks, İnternet hizmeti
 • Organizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Her bir organizasyonel hizmet için işletmeye sağlanacak destek üst limiti 7.500 TL’yi geçemez.
 • Program süresince organizasyonel hizmetler için toplam destek üst limiti  15.000 TL’yi geçemez.

Daimi Sergi Alanı Hizmetleri

 • Kapalı alan tahsisi
 • Stand konstrüksiyonu
 • Stand Dekorasyonu
 • Ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi
 • Ürünlerin yurt dışı indirme, depolama, yükleme işlemleri
 • Daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri
 • Ürünlerin gümrük işlemleri
 • Yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri kapsar.

Program süresince işletmenin en az 6 aylık daimi sergi alanı kiralaması için toplam destek üst limiti 10.000 TL’dir.

[/panel]

[panel title=”Nitelikli Eleman Desteği”]

Destek üst limiti 50.000 TL

İşletmelerde kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla nitelikli personel desteği verilmektedir. Yükseköğretim kurumundan mezun ve son 12 ay içerisinde istihdam edilmemiş kişiler için işletmelerin başvurabileceği bu destekten en fazla 2 eleman yararlanabilmektedir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği için;

* Meslek Yüksekokulu mezunlarına aylık üst limit 1.500 TL

* Yüksekokul ve Fakülte Mezunlarına aylık üst limit 2.000 TL

* Yüksek Lisans ve üzeri mezunlar için ise 2.500 TL destek sağlanmaktadır.

Ek olarak, şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde yukarıda belirtilen bu limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir.

[/panel]

[panel title=”Danışmanlık Desteği”]

Destek üst limiti 22.500 TL

İşletmelerin danışmanlık kurum ve kuruluşlarından alacakları hizmetlere yönelik Danışmanlık Desteği programı bulunmaktadır. Bu kapsamda;

 • Genel Yönetim

Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi konuları

 • AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama

Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları
İş Planı Hazırlama, İş Kurma ve Geliştirme konuları

 • Yatırım

Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları

 • Pazarlama

Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları

 • Üretim

Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular

 • İnsan Kaynakları

İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik konuları

 • Mali İşler ve Finans

Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi konuları

 • Dış Ticaret

Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslararası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları

 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları.

 • Enerji Teknolojileri

Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları
Yeni Teknik ve Teknolojiler,Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları

 • Çevre

İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular

Yukarıda belirtilen her bir konu için alınacak danışmanlık hizmet süreci en az 20 adam-gün olup destek miktarı 6.000 TL’yi geçemez.

İşletmelerin rutin faaliyetlerine yönelik hizmetler bu destek kapsamında değerlendirilemez. Ayrıca, TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri Danışmanlık Desteği kapsamında değildir.

[/panel]

[panel title=”Eğitim Desteği”]

Destek üst limiti 20.000 TL

İşletmelerin ihtiyacına yönelik;

 • Genel Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mali İşler ve Finansman Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji Teknolojileri
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler
 • Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim
 • CE İşareti
 • Ürün Belgelendirme
 • Çevre konularında genel katılıma açık veya işletme içi eğitimlere KOSGEB Eğitim Desteği kapsamında hibe verilmektedir.

Belirtilen her bir konu başlığı için alınan eğitimlerde işletmelere verilecek desteğin üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.  Program süresince belirtilen bir konu başlığı altında alınan eğitimlerin toplam destek miktarı için ise üst limit 7.500 TL’dir.

Eğitim Desteği kapsamında olmayan konular ise;

 • Yabancı Dil Eğitimleri
 • TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 gibi sistem belgelendirmeleri

[/panel]

[panel title=”Enerji Verimliliği Desteği”]

Destek üst limiti 75.000 TL

İşletmelerin enerji verimliliğine yönelik;

 • Ön ve Detaylı Etüt

Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beşbin) TL’dir.

Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 (onbin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 • VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) için Danışmanlık

Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri ve uygulama masraflarına KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği verilmektedir.

Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.

Uygulama Giderleri için verilecek desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.

İşletmelerin Enerji Verimliliği Desteğinden yararlanabilmesi için;

Son 12 ay içindeki toplam enerji tüketiminin en az 20 TEP olması şartı aranır. Yeni tescil edilmiş işletmeler için bu süreç tescil tarihinden KOSGEB Enerji Verimlilik Desteği başvurusunun yapıldığı güne kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır.

[/panel]

[panel title=”Tasarım Desteği”]

Destek üst limiti 22.500 TL

KOSGEB Tasarım Desteği;

 • Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK)
 • Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK)
 • Moda Tasarımcıları Derneği
 • İç Mimarlar Odası Üyeleri
 • Üniversitelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımları bu destek kapsamındadır.

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL’dir. Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

[/panel]

[panel title=”Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği”]

Desteğin üst limiti 30.000 TL

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında işletmelere;

Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine ve  TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak her bir belge için destek üst limiti 5.000 TL’dir.

Türk Patent Enstitüsü muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise destek üst limiti 10.000 TL’yi aşamaz.

[/panel]

[panel title=”Belgelendirme Desteği”]

Destek üst limiti 30.000 TL

Belgelendirme Desteği İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderleri kapsamaktadır. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) de kapsar.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi geçemez.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 belgeleri için destek üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.

[/panel]

[panel title=”Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği”]

Destek üst limiti 30.000 TL

İşletmelerin kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yurt içi ve yurt dışında laboratuarlardan test, analiz, kontrol-muayene, kalibrasyon hizmetleri giderlerine destek verilmektedir.

[/panel]

[panel title=”Bağımsız Denetim Desteği”]

Destek üst limiti 15.000 TL

İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi geçemez.

[/panel]

[panel title=”Gönüllü Uzmanlık Desteği”]

Destek üst limiti 15.000 TL

İşletmelerin; üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.

Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 (üç), en fazla 15 gün olup destek miktarı 2.500 TL’yi geçemez.

[/panel]

[panel title=”Lojistik Desteği”]

Destek üst limiti 40.000 TL

İşletmelerin uluslararası ticarete teşviki için KOSGEB Lojistik Desteği verilmektedir.  İşletme tarafından Serbest Bölgeye veya Yurt Dışına yapılacak ihracat sürecinde nakliye ve sigorta giderleri hibe kapsamındadır.

Lojistik desteğinden faydalanabilmek için;

 • İşletmelerin bilanço esasına göre defter tutması
 • Program başlangıç tarihinden önceki mali yıl içinde ihracat yapmamış olması şartı aranır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.

[/panel]

[/accordion]

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın