Proje Eğitim İçerikleri

Proje Nedir?

Yaratıcı bir fikriniz varsa, kurumsal kapasitenizi geliştirmek ve toplumsal, ekonomik bir soruna dikkat çekerek bu soruna çözüm bulmak istiyorsanız “proje” konusunda bilgi edinerek başlamalısınız. Öncelikle “proje nedir?” sorusunu cevaplamak yol haritanızı belirlemek için ilk adım olacaktır.

Proje kısaca değişimi, ilerlemeyi amaçlayan yeni bir fikrin ürün, hizmet ya da sistem olarak sonuç vermesini sağlamaktır.

Toplumsal ilerlemeye katkı sağlayabilecek, özgün, belirli bir süreyi kapsayan girişimler projeyi oluşturan unsurlardır. Yaşadığınız toplumdaki öncelikleri göz önünde bulundurarak, uygulanabilirliği olan katma değer yaratacak fikirlerinizi doğru planlama ile organize ederek projenizi hazırlayabilirsiniz.

Başlangıç ve bitiş süresi tasarlanarak proje fikri geliştirilmelidir. Belirlediğiniz süre içerisinde amacınıza ulaşıp, ulaşamayacağınızı ölçebilmek için araştırma ve analizleri dikkate alarak projenizin uygulanabilirliğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, projenizde sınırlı kaynaktan yararlanacağınızı unutmayarak bütçenizi oluşturmalısınız.

Projelerinizde;

  • Hedeflerinizin uygulanabilirliği olmalıdır. Yaşadığınız çevreyi, toplumu iyi tanımak ve soruna gerçekçi yaklaşmanız projenizin başarılı olmasını sağlar.
  • Öngördüğünüz faaliyetler projenizin konusu ve amacına fayda sağlamalıdır. Amaçladığınız sonuca ulaşabilmek için proje süresince faaliyetlerinizi doğru tespit etmelisiniz.
  • Faaliyetleri sürdürebilmek için yeterli insan kaynağı, altyapı ve finansal kaynağınız olmalıdır.

Sonuç olarak, projeler “yeni” bir fikrin geliştirilme aşamasıdır. Proje hazırlığı, iletişimde altın kural olan 5N1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim) ile şekillendirilir. Doğru yöntemlerle geliştirdiğiniz fikriniz de toplumsal yaşama katkı sağlayarak, girişimci olarak projenizle başarılı sonuç almanızı sağlayacaktır.

Sosyal Medyadan Takip Edin