Haberler

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı

 Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi:  18/03/2019

Destek Miktarı ve oranı

Kar amacı Gütmeyen kuruluşlar için destek miktarı en az 100.000 TL ve en fazla 600.000 TL, destek oranı en az %10 ve en fazla %90’dır.

Kar amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) İçin destek miktarı en az 100.000 TL ve en fazla 600.000 TL, destek Oranı En az %10 ve En fazla % 50’dır.

Uygun Başvuru sahipleri ( Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar için)

 • Kamu Kurumları
 • Mahalli idareler
 • Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük – Fakülte – Enstitü – Meslek Yüksekokulu)
 • Üniversiteler – Özel Üniversite
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar
 • Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)
 • Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun Başvuru sahipleri ( Kar amacı Güden Kuruluşlar için)

İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

Programın amacı

TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri

 • Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılmasıdır.
 • Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesidir. Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılmasıdır.
 • Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılmasıdır.

Link:   https://www.ika.org.tr/upload/yazilar/2019-Tarim—Basvuru-Rehberi-573794.pdf 

Sosyal Medyadan Takip Edin