Haberler

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı – Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amaçları

Genel Amacı: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılmasıdır.

Özel Amacı: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm sektörüne yönelik altyapının geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde doğa ve su sporları ile ilgili rotalar belirlenmesi ve bu rotalarda yapılacak olan faaliyetler için gerekli olan altyapı çalışmalarının yapılmasıdır. 

Öncelik 2: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kış ve spor turizmi sektöründe, konaklama kapasitesinin artırılması ve sunulan hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, , 
• İl özel idareleri, 
• Belediyeler, 
• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), 
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), 
• Kâr amacı gütmeyen birlikler, 
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek miktarları

• Asgari Destek Tutarı: 187.500 TL
• Azami Destek Tutarı: İl Program Bütçesi 

İl Program Bütçeleri

Erzurum: 1.750.000 TL 
Erzincan: 1.250.000 TL 
Bayburt: 1.000.000 TL

Projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.

Proje süresi: 24 ay

Sosyal Medyadan Takip Edin