Hibe Duyuruları

İpekyolu Kalkınma Ajansı ‘Teknik Destek Programı’ Mayıs-Haziran Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerindeki yerel aktörlere destek sağlama amacındaki ‘Teknik Destek Programı’ Mayıs-Haziran dönem başvuruları başladı. Program ile bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara destek olunması hedefleniyor. En fazla 15 Bin Türk Lirası’ndaki destek tutarı, 1 aylık süreyi kapsayacak.

 

Program İle Ne Amaçlanıyor ?

 

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

 

 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

 

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır.

 

Hangi Faaliyetler Desteklenecek ?

 

 • Eğitim verme,

 

 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

 

 • Geçici uzman personel görevlendirme,

 

 • Danışmanlık sağlama,

 

 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

 

 

Kimler Başvurabilir?

 

 • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, Kamu Kurumları, İlçe Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü (Atıl), Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler,  Eğitim Merkezleri, Öğretmenevi, ASO, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)

 

 • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi ,Mahalli İdareler, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Diğer Mahalli İdare Birlikleri )

 

 • Üniversiteler (Devlet Üniversitesi -Rektörlük veya Dekanlık üzerinden-, Özel Üniversite -Rektörlük veya Dekanlık üzerinden-

 

 • Sivil Toplum Kuruluşları  (Dernek, Sendika, Kent Konseyi, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıf, Sivil Toplum Kuruluşları, Konfederasyon ve Federasyon)

 

 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ( Odalar, Borsalar, Birlikler)

 

 • Kooperatifler

 

 • Bölgeler (Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri, Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri)

 

 

Nasıl Başvuruluyor ?

 

Başvuru sahipleri KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden “başvuru sahibi” olarak kayıt olmalıdır. Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra mail adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir. Proje dosyası 1 (bir) asıl (ıslak imzalı ve paraflı) ve imzalı aslın 2 (iki) kopyası olarak teslim edilmelidir. Asıl belgeler KIRMIZI renkli dosyaya, suretler ise MAVİ renkli dosyalara yerleştirilmelidir. 2017 yılı Teknik Destek Programı’na yönelik başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden Ajansın Gaziantep ilindeki merkezi ile Adıyaman ve Kilis illerindeki Yatırım Destek Ofisleri’ne yapılabilecek.

 

 

Başvuru Rehberi

 

Kaynak

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın