Hibe Duyuruları

Dicle Kalkınma Ajansı’ndan Teknik Destek Programı

Mayıs – Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30.06.2017 Cuma

 

 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek vermek amacıyla azami 15 Bin Türk Lirası tutarında destek destek programı düzenliyor.

Destek verilecek konular arasında yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2014 – 2023 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları yer alıyor.

Söz konusu çalışmaların Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yürütülmesi gerekiyor.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kar amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler

 

Öncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyet Konuları 

 • Bölge‟deki Belediyelerin bilişim stratejisi hazırlıklarının desteklenmesine yönelik olarak Bilişim İhtiyaç Analizleri ve Strateji Hazırlama Eğitimleri,
 • Bölge Belediyelerinin çevrimiçi sunabilecekleri hizmetler için teknik altyapının desteklenmesine yönelik eğitimler,
 • (Kalkınma amaçlı çalışan) STK’ların, Odaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine(örgütlenme, yönetişim yapıları, kayıt sistemleri ve personel yetkinliklerinin güçlendirilmesine, proje hazırlama ve fon sağlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik) yönelik olarak;
 • Etkili İletişim Teknikleri Eğitimleri,
 • Anket Hazırlama ve Uygulama Eğitimleri,
 • Kurumsallaşma (Örgütlenme, yönetişim, işbirliği geliştirme) Eğitimleri,
 • Temel Bilişim Eğitimleri
 • Üniversitelere proje hazırlama ve yönetimi ile mali yönetim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak Mali Yönetim Kapasitelerini Arttırıcı Eğitimler
 • Kurumların stratejik plan hazırlıklarına destek amaçlı Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri

 

Başvuru Rehberi

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın