Hibe Duyuruları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Rekabetçi Sektörler Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017 saat 17:00

Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.

Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığımıza 9 Haziran 2017 tarihi 17:00’a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletilecektir.

İmalat Sanayii Faaliyeti Proje Teklifi

Bu Proje Teklif Çağrısının genel hedefi;  imalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak şeklindedir.

Özel hedefler şunlardır:

Değer zincirlerinin küresel, uluslararası ve bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesi,

KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi,

KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artırarak, KOBİ’lerin, yeşil ekonomiye geçişte ortaya çıkacak iş fırsatlarından yararlanmaları için desteklenmesi.

Projeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 1.1 için orta-düşük ve düşük gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir:

 • NUTS TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane),
 • TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat),
 • TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop),
 • TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya),
 • TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye),
 • TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli),
 • TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt),
 • TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis),
 • TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt),
 • TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır),
 • TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan),
 • TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri).

Başvuru Rehberi (Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti Proje Teklifi 

Bu proje teklif çağrısının genel hedefi; kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmak şeklindedir.

Özel hedefler ise:

Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısının ile üniversite-sanayi işbirliği sayısının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansal açığın kapatılarak, yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmeleri,

Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin işlevselliğinin artırılması,

Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yenilik destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,

Sermaye finansmanı mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılması,

Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada tutunmasının desteklenmesidir.

Projeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 2.1 için yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir:

 • TR10 (İstanbul),
 • TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova),
 • TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik),
 • TR51 (Ankara),
 • TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli),
 • TR31 (İzmir),
 • TR61 (Antalya, Isparta, Burdur),
 • TR32 (Aydın, Denizli, Muğla),
 • TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın),
 • TR22 (Balıkesir, Çanakkale),
 • TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak),
 • TR62 (Adana, Mersin),
 • TR52 (Konya, Karaman),
 • TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir).

Başvuru Rehberi (Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme)

Teknoloji Transferi ve Ticarileşme Faaliyeti Proje Teklifi 

Bu proje teklif çağrısının genel hedefi kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır.

Özel hedefleri ise:

Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısının ile üniversite-sanayi işbirliği sayısının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansal açığın kapatılarak, yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmeleri,

Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin işlevselliğinin artırılması,

Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yenilik destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,

Sermaye finansmanı mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılması,

Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada tutunmasının desteklenmesi.

Projeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 2.2 için yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir:

 • TR10 (İstanbul),
 • TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova),
 • TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik),
 • TR51 (Ankara),
 • TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli),
 • TR31 (İzmir),
 • TR61 (Antalya, Isparta, Burdur),
 • TR32 (Aydın, Denizli, Muğla),
 • TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın),
 • TR22 (Balıkesir, Çanakkale),
 • TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak),
 • TR62 (Adana, Mersin),
 • TR52 (Konya, Karaman),
 • TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir).

Başvuru Rehberi (Faaliyet 2.2: Teknoloji Transferi ve Ticarileşme)

Başvuru Süreci

Başvuru, bütün ekleri ile birlikte Program Otoritesi’nin elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari (ekler de yüklenmelidir). Ayrıca, elektronik başvuru sistemi üzerinden oluşturulan başvurular, çıktı alınarak, A4 boyutunda bir kopya bir asıl, spirallenmiş olarak teslim edilmelidir. Ekler de başvuru formu ile birlikte sunulmalıdır.

Elektronik başvuru aşağıda belirtilen adrese teslim edilen yazılı çıktı ile birebir aynı olmalıdır:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Mali Programları Daire Başkanlığı

Dumlupınar Bulvarı No:252 C Blok Kat:23

(Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA


Kaynak: T.C Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın