Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 16 Mayıs 2017

Bu teklif çağrısının genel amacı; kültürlerarası diyaloğu, kültürel çeşitliliği ve proje ülkelerindeki herkesin eşitliğine saygıyı teşvik etmektir.

Bu çağrı kapsamında 2 Lot bulunmaktadır. Her lot, bir temaya / sektöre karşılık gelen belirli bir amaca sahiptir.

Programın spesifik hedefleri birbirine bağlıdır ve karşılıklı takviye edicidir.

 1. Lot: Kültürel ve dini çeşitliliğe olan anlayışı ve saygıyı arttırmak.

Özel Amaç: Proje ülkelerinde din veya inanç ile ilgili hususlar da dahil olmak üzere kültürel çoğulculuk ve kültürlerarası anlayışı geliştirmek.

Bütçe
 • Minimum 1.500.000 Avro
 • Maksimum 2.000.000 Avro
 • Faaliyetler, dini çalışmalar ve dinler arası diyalog alanında sürdürülebilir kapasitelerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
 • Faaliyetler, farklı kültürel / dini / inanç topluluklarının ve bireylerin dahil edilmesini teşvik etmelidir; Kadınlar ve gençler, kültürlerarası / dinler arası diyalogun ajanları ve kolaylaştırıcıları olarak aktif katılım ve rol; Bütün dinler ve inançlar ve laik / hümanist perspektifler ile kapsayıcı yaklaşımlar dikkate alınır.
 • Kültür ve / veya eğitim / öğretim kaynaklarının kullanımı olumlu değerlendirilecektir.
 1. Lot: Diyalog, sosyal içerme, beceri geliştirme ve uyum için bir destekleyici olarak kültür

Özel Amaç: Proje ülkelerinde diyalog ve sosyal içermeyi (özellikle azınlıklara, göçmenlere, kadınlara ve kızlara ait özürlüler gibi savunmasız ve dezavantajlı nüfusların engellediği) beceri geliştirme ve sosyal uyumun geliştirilmesi.

Bütçe
 • Minimum 1.900.000 Avro
 • Maksimum 2.850.000 Avro
 • Önerilen faaliyetler, mevcut kültürel kaynaklar ve altyapı üzerine inşa edilmeli, katılımcı topluluk yaklaşımlarına ve ifade özgürlüğü ve kültürel çeşitliliğe yönelik ortak yaratıcı çalışmaları desteklemelidir.
 • Kadınlar ve kızlar, göçmenler ve yerinden olmuş kişiler, özürlüler, azınlıklara mensup kişiler gibi sosyal olarak marjinalize edilmiş insanlar içermelidir.
Süre

Bir eylemin başlangıçtaki planlanan süresi 36 aydan daha az veya 60 aydan fazla olmayabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Sahibinin;

 • Tüzel kişi olması,
 • Kar amacı gütmeyen kuruluş olması gerekmektedir.

Aşağıdakiler gibi belirli bir organizasyon türü olması:

– Devlet dışı aktör

– Sivil toplum örgütleri ağı (STK);

– Kamu kurumları,

– Yerel yönetimlerin ağları ve / veya dernekleri,

– AB Mali Tüzüğünün Uygulama Kuralları’nın 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) organizasyon.

İlgili eylemler OECD / DAC listesinde yer alan ODA alıcılarının en az iki ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Teklif çağrısına başvurmak için başlıca başvuru sahipleri şunları yapmalıdır:

Bu teklif çağrısı için bu verilerin PADOR’a kaydının zorunlu olduğunu lütfen unutmayın:
60 000 EURO’dan fazla AB katkısı için başvuran başvuru sahipleri için kayıt zorunluluğu vardır.
Tam başvuru aşamasında: Kayıt başvuru sahibi (ler) ve bağlı kuruluş (lar) için kayıt zorunluluğu vardır. Başvuru sahipleri, PADOR profillerinin güncel olduğundan emin olmalıdırlar.


Kaynak: Avrupa Komisyonu

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın