Hibe Duyuruları

UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) | 8. Hibe Talepleri Çağrısı

3 Mart 2017’de Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Vakfı (IFCD), fon talepleri için 8. çağrısını başlattı. IFCD, 2010’dan bu yana, 51 gelişmekte olan ülkede, geniş bir yelpazeyi kapsayan 90 projeye 6 milyon dolardan fazla fon sağlıyor. 2005 Sözleşmesinin Taraflarından olan gelişmekte olan ülkelerin kamu otoriteleri / kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile uluslararası STK’lar başvuruda bulunmaya uygundur.

Tüm başvuranlar, IFCD çevrimiçi Başvuru Formunu kullanarak 14 Nisan 2017 tarihine kadar başvurularını teslim edecektir.

Kamu otoriteleri / kurumlarından ve yerel STK’lardan gelen başvurular, UNESCO Ulusal Komisyonları tarafından 15 Mayıs 2017 gece yarısı CET yapılacak ön seçim sürecinden geçecek.

Kimler Başvurabilir?

 • Gelişmekte olan ülkelerden 2005 Konvansiyonuna taraflar (kamu otoritesi / kurum);
 • 2005 Sözleşmesinin Taraflarından olan ve sivil toplum tanımını karşılayan gelişmekte olan ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşları (STK’lar)
 • Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (INGO) ve sivil toplumun rolü ve katılımı ile ilgili Operasyonel Kurallar’da belirtildiği üzere 2005 Sözleşmesinin organlarından temsilcilerinin kabulünü düzenleyen kriterlere göre alt bölgesel, bölgesel veya bölgeler arası düzeydeki etkileri olan projeleri sunabilir.

INGO tarafından sunulan projeler iki veya daha fazla uygun ülkede uygulanmalıdır.

2005 Sözleşmesinin Taraflarından olan gelişmekte olan ülkelerin kültür alanlarında faaliyet gösteren özel sektörün mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’leri) IFCD’den yararlanma hakkına sahiptir.

Uygun Finansman Talepleri için Temel Gereksinimler

 • IFCD, IFCD’nin genel hedefiyle uyumlu projeleri desteklemektedir ve yapısal değişikliğe yol açan müdahale alanlarını kapsamaktadır:
 • Kültürel ürünler, hizmetler ve faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli kültürel ifadelerin oluşturulması, üretilmesi, dağıtımı ve bunlara erişim üzerinde doğrudan etkisi olan politikalar ve stratejilerin girilmesi ve / veya geliştirilmesi;
 • Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanabilir yerel ve bölgesel kültür endüstrilerini ve pazarlarını desteklemek için gerekli görülen profesyonel kapasiteleri ve organizasyon yapılarını da içeren ilgili kurumsal altyapıların güçlendirilmesi.

Proje uygulama süresi 12 ile 24 ay arasında olacaktır.

Proje başına IFCD’den talep edilebilecek azami tutar 100.000 USD’dir.

Finansman için onaylanan projeler, ödeneklerini birkaç taksitte alacaklardır. Faydalanıcılar, normal olarak projenin başında onaylanan toplam tutarın% 50’sini, proje boyunca orta% 30’unu ve tüm faaliyetleri tamamlandıktan ve nihai raporlar gönderildikten sonra kalan% 20’yi alırlar.

Tüm finansman talepleri İngilizce veya Fransızca olarak sunulacaktır.

Aşağıdaki projeler IFCD finansmanı için uygun değildir:

 • Kültürel ve sanatsal eserler ve olayların üretimi ile ilgili projeler.
 • Somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili projeler (Lütfen Maddi Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Fonu’na bakın).
 • Somut kültürel mirasa ilişkin projeler (örneğin, Dünya Mirası siteleri) (Lütfen Dünya Mirası Fonu’na bakın).
 • Bir bütçe açığını kapatma, bir borcun geri ödenmesi veya faiz ödemeye yönelik projeler.
 • Devam eden faaliyetleri sürdürülebilir maliyetlerle sürdüren projeler.
 • Sürekli çalışma alanlarını ve / veya teçhizatı finanse eden projeler.
 • Fiziksel inşaat veya binaların restorasyonu için finansman projeleri.
 • Sanat eğitimine odaklanan, ilk ve orta dereceli okul ortamlarında sanatsal becerilerin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere projeler.
 • Kültür turizmine odaklanan projeler.
 • Kişisel ihtiyaçlar için burs veya hibe olarak düşünülen projeler.

UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) 8. Hibe Talepleri Çağrısı ile ilgili ilana ulaşmak için tıklayın. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın