Hibe Duyuruları

Başbakanlık Proje Destekleri | Hafta Sonu Okulları Programı 2017

Başvuru Dönemi: 1 Nisan 2017 – 1 Haziran 2017

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlar, kardeş topluluklar ve ülkemizde burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerine proje bazlı mali destekler sağlamaktadır. 2011 yılından itibaren 70’in üzerinde ülkede 1000’den fazla proje desteklenerek başvuru sahiplerine 100 milyon TL’ye yakın mali destek sağlanmıştır.

2017 yılında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 3 farklı mali destek programını ilan edildi.  Vatandaşlarımızla ilgili çeşitli alanlarda geliştirilmiş olan programlar aşağıda yer almakta olup her bir program için ilan edilen başvuru döneminde, proje.ytb.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilecektir.

Proje başvuruları, sadece proje.ytb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.  Başvuru yapılabilmesi için bir defaya mahsus gerekli kurumsal bilgilerin girilerek sisteme üye olunması gerekmektedir. Kurumsal kimlik sayfalarındaki her alanın doldurulması zorunlu olmamakla birlikte hem mali desteklerin yanında sağlanacak idari desteklere (eğitim, atölye çalışmaları vb.) ilişkin verilerin elde edilmesinde, hem de projelerin değerlendirilmesinde bu bilgiler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mevcut veriler çerçevesinde tüm alanların doldurulması önem taşımaktadır.

HAFTA SONU OKULLARI PROGRAMI 2017 

Hafta Sonu Okulları programı ile yurtdışında yaşayan;

a) Çocuk ve gençlerimizin anadillerinde yetkinlik kazanmaları,

b) Gençlerimizin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanması,

c) Gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması, amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği

• Faaliyet programının haftada 5 saat olmak üzere en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde yapılandırılmış programlar şeklinde hazırlanması,

• Programların haftada 2 saat Türkçe, 1 saat Tarih, 1 saat Din Kültürü ve 1 saat Kültür-Sanat derslerini içerecek şekilde planlanması,

• Oluşturacak sınıflarda eğitim görecek öğrencilerin yaş aralığının 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, şeklinde olması ve sınıfların15-25 kişilik gruplardan oluşması,

• Uygulanan bölgedeki ilk ve ortaöğretim takvimi ile uyumlu olması, beklenmektedir.

Özel Şartlar

• Program kapsamında eğitim verecek eğiticilerin özgeçmişlerinin başvuru aşamasında paylaşılması,

• Program kapsamında uygulanacak müfredatın başvuru aşamasında paylaşılması,

• Projenin uygulanacağı bölgedeki hedef öğrenci sayıları ve ihtiyacın belirtilmesi.

• Program başlangıcı ve bitişinde öğrencilere seviye tespit sınavları uygulanarak süreç içindeki gelişimin tespit edilmesi gerekmektedir.

Proje Süresi

En fazla 12 ay olmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

Hafta Sonu Okulları Programına, ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Eğitim kurumları,

• Kar amacı gütmeyen şirketler başvurabilirler.

Sağlanacak Destekler

Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerebilir;

• Eğiticilere yapılacak ödemeler

• Derslerde kullanılacak eğitim materyali giderleri

• İdari personel ücreti (yalnızca 1 proje yürütücüsü için)

Proje Kapsamında Sağlanabilecek Azami Destek Miktarı

 • 1 sınıf açılması durumunda 50.000 TL
 • 2 sınıf açılması durumunda 75.000 TL
 • 3 sınıf açılması durumunda 100.000 TL’dir.

Proje Kapsamında Desteklenmeyen Faaliyetler;

Aşağıda belirtilen faaliyetler proje başvurularında yer almamalıdır;

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Herhangi bir ideoloji ya da siyasi görüşü destekleyen faaliyetler,

• Kâr amacı güden faaliyetler,

• Destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler.

Hangi Ülkelerden Başvuru Yapılabilir?

 • ABD
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Birleşik Krallık
 • Danimarka
 • Finlandiya
 • Fransa
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • Kanada
 • Norveç
 • Hollanda
 • Avusturalya

Başvuru Süreci

Proje başvuruları, http://proje.ytb.gov.tr/ adresinden üyelik kaydının yapılmasının ardından programla ilgili oluşturulan başvuru formunun online olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formu doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve sistem üzerinden yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit edildiğinde, başvuru olumsuz değerlendirilecektir. Sunulan bilgi ve belgelerin anlaşılır olmadığı durumlarda ek bir açıklama talep edilebilecektir.

Başvuru için zorunlu belgeler şunlardır:

a) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu,

b) Başvuru dilekçesi

c) Yetkilendirme belgesi,

d) Faaliyet belgesi,

e) Projede görev alacak eğitmen ve idari personelin özgeçmişleri,

f) Uygulanması planlanan eğitim müfredat ve materyali

f) Ortak varsa, ortaklık beyannamesi ve kanıtlayıcı belgeler

Hafta Sonu Okulları Programı Başvuru Rehberi için tıklayın. 


Kaynak: Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın