Proje Haberleri

Ankara Kalkınma Ajansı 3. Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Son Katılım Tarihi: 8 Haziran 2017

Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması gerekmektedir.

İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerinde sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.

Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, organize sanayi bölgelerinin, kültür ve sanat merkezlerinin çok yoğun olduğu ve beşerî sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik ve medikal sektörlerinde Türkiye’de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir.

Temel hedefimiz; Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları, müzeleri, vakıf eserleri, türbeleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkartılması olacaktır.

Yarışmada ödül kazanan fotoğraf(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb. platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.

Yarışmanın Amacı:

 • İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması;
 • Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin tanıtılması;
 • Ankara içi turizmin canlandırılması;
 • Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının, yaşatmalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması;
 • Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması;
 • Tüm kesimlerin Ankara’nın değerlerinin farkına varmasıdır.
 • Ankara’nın kültürü, tarihi ve değerlerini yansıtması beklenen fotoğraflar için örnek konular aşağıda sunulmaktadır. Örnekler yarışmaya katılım sağlayacak kişilere fikir vermesi amacıyla hazırlanmış olup, fotoğraf konuları örneklerle sınırlı değildir.

-Ankara’nın ilçelerine ait fotoğraflar;

-Ankara’nın tarihini yansıtan fotoğraflar (Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Gordion Antik Kenti, Juliopolis Nekropolü, …)

– Ankara’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar (Nallıhan Kuş Cenneti, Çubuk Karagöl, Mavi Göl, Çayırhan, Kızılcahamam Soğuksu Millî Parkı, …)

-Ankara’nın müzeleri, vakıf eserleri, tarihi cami ve türbeleri (Gordion Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Tapduk Emre Türbesi, Tarihi Karacabey Hamamı, …).

Yarışmanın Organizasyonu:

“Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yarışma Kategori ve Bölümleri

Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride, aşağıda belirtilen üç bölümde gerçekleştirilecektir:

 

1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri (Renkli) > DL: Bu bölüm yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler, bu bölüm altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm altında katılım sağlayan öğrenciler şartname ekinde sunulan Öğrenci Veli/Vasi İzin Belgesi’ni veli/vasilerine imzalatarak yarışma sekreteryası/iletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermek zorundadırlar. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) > DU: Bu bölüm yalnızca üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu bölüm altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm altında katılım sağlayacak kişilerin, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduklarını kanıtlar nitelikte bir belgeyi (güncel tarihli öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi vb) başvuruları esnasında sunmaları beklenmektedir.

3. Dijital (Sayısal): Yetişkin (Renkli) > DY: Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumunda kayıtlı bulunmayan 18 yaş üstü yetişkinler (meslek sahipleri, ev hanımları vb) bu bölüm altında katılım sağlayacaktır.

 

Kurallar:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere üç bölümlüdür.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla bir kategori/bölüme, Ankara’da çekilmiş 4 (dört) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Daha önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Ankara’da çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Ankara’da çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun  http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Olası sorun ve ihtilafların çözümünde TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile TFSF YK ve Düzenleyici Kurum kararları geçerlidir.

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı:

 • Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır.
 • Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 • Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Ankara Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.  Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
 • Yarışmada başarılı olmaya hak kazanmış eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (100.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Ankara Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
 • Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar; Ankara’da çekilmiş, en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
 • Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

 

Dosyaların İsimlendirilmesi:

 • Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DL, DU veya DY) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).
 • 2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri (Renkli) için > DL, 2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) için > DU ve 3. Dijital (Sayısal): Yetişkin (Renkli) için > DY kodu yazılmalıdır).

 • 4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • 5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli liseli katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDL1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDL2_guven_parki” gibi; “Ömer Eril Yılmaz” isimli üniversiteli katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDU1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDU2_guven_parki” gibi; “Ömer Eril Yılmaz” isimli yetişkin katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDY1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDY2_guven_parki” gibi olur.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırasıyla):

Arif ŞAYIK  Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter

Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı

Gökhan CANLI Ankara Kalkınma Ajansı / Kurumsal İletişim Birimi Bşk.

Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı

Tekin ERTUĞ  Araştırmacı, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)

Ankara Kalkınma Ajansı Temsilcisi: S. Aybars ERDEMLİ

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi:18 Şubat 2017

Son Katılım Tarihi: 8 Haziran 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı: 05 Temmuz 2017

Sonuç Bildirim Tarihi:07 Temmuz 2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi :Sonra bildirilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Ödüller-Sergileme-Satın Alma (Her kategori/bölüm için):

Birincilik: 3.000.- TL

İkincilik: 2.000.- TL

Üçüncülük:1.000.- TL

Mansiyon (1 adet):500.- TL

Sergileme (En fazla 10 adet):100.- TL

Satın Alma (DK’nin istediği sayıda):100.- TL

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Tel: 0312 310 03 00

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2017-044 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 


Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın