Hibe Duyuruları

AB UFUK 2020 | MarTERA 2017 Çağrı İlanı

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2017 saat 17:00 (ön başvuru)

Türkiye’ye ayrılan bütçe: 2 Milyon Avro

MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MARTERA projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

MARTERA 2016 Proje Çağrısına ön proje başvuruları 31 Mart 2016 – Merkezi Avrupa zaman dilimine göre (CET) saat 17:00’ye kadar elektronik ortamda www.martera.eu adresinden alınacaktır.

Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

MARTERA 2016 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’dir.

1509 Uygulama Esasları’nı Tübitak web sitesinden edinebilirsiniz.

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destekprogramlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar)

Çağrıya ait internet sayfasından (www.martera.eu) çağrıyla ilgili her türlü dokümana ve detaylı bilgilere erişilebilir, proje ortağı arayabilir, proje başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKE ve BÖLGELER

Türkiye, Belarus, Flandre (Belçika), Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve Güney Afrika

ÇAĞRI KONULARI

  • Çevreye duyarlı deniz teknolojileri
  • Yeni malzeme ve deniz yapılarının geliştirilmesi.
  • Sensörler, otomasyon ve gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Gelişmiş imalat ve üretim teknolojileri,
  • Emniyet ve güvenlik.

ÇAĞRI TAKVİMİ

  • 31 Mart 2017, 17:00 CET: Proje ön başvurularının son teslim tarihi. (1. Aşama)
  • 31 Mayıs 2017: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş.
  • 8 Eylül 2017, 17:00 CET: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi. (2. Aşama)
  • 30 Kasım 2017: Desteklenecek projelerin seçimi.
  • 2018 itibari ile: Proje başlangıcı

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

MARTERA başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. www.martera.eu internet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 31 Mart 2017 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje ön başvurusu ve 8 Eylül 2017 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje önerisi MARTERA sunucusuna yüklenecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE’DEN BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI

MARTERA’ya sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.

Bütçe

Program kapsamında Tübitak liderliğinde Türkiye’ye aktarılan fon tutarı 2 Milyon AVRO olarak belirlenmiştir.

ÇAĞRI ve MANUNET HAKKINDA BİLGİ İÇİN

https://www.martera.eu

http://www.tubitak.gov.tr

Yılmaz Burak Kaya

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 009 312 298 1857

e-posta: burak.kaya@tubitak.gov.tr

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın