Hibe Duyuruları

Ekonomi Bakanlığı’ndan UR-GE Desteği

T.C Ekonomi Bakanlığı, Türk şirketlerine uluslararası rekabette destek olmak amacıyla “İhracat Destekleri” başlığı altında bir dizi destek sunmaktadır. Bu desteklerden biri de UR-GE; yani, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi”dir.

UR-GE KAPSAMINDA DESTEKLENEN FAALİYETLER NELERDİR?

UR-GE Kapsamında;

 • İhtiyaç Analizi Faaliyeti (Destek Üst Limiti 400.000 ABD Doları) ,
 • Eğitim, Danışmanlık ve Küme Tanıtım Faaliyeti (Destek Üst Limiti 400.000 ABD Doları),
 • Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (Destek Üst Limiti Program Başına 150.000 ABD Doları),
 • Alım Heyeti Faaliyeti (Destek Üst Limiti Program Başına 100.000 ABD Doları),
 • İstihdam Faaliyeti (Emsal Brüt Ücretlendirme olarak),
 • Bireysel Danışmanlık Faaliyeti (Destek Üst Limiti 50.000 ABD Doları) desteklenmektedir.

PEKİ BU FAALİYETLER KAPSAMINDA HANGİ ÇALIŞMALAR DESTEKLENİYOR?

İhtiyaç Analizi Faaliyeti çerçevesinde;

 • İhtiyaç analizi raporu bedeli
 • Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti)

Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri çerçevesinde;

 • Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli
 • Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti)

Kümenin Tanıtımına İlişkin;

 • Küme web sitesi tasarımı,
 • Küme tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı,
 • Yazılı ve görsel basında çıkan küme tanıtımları,
 • Küme tanıtım filmi hazırlanması,
 • Küme logosunun tasarlanması, giderleri

Yurt Dışı Pazarlama Ve Alım Heyeti Faaliyetleri çerçevesinde;

 • Ortak Pazar Araştırmaları,
 • Küme Tanıtım Faaliyetleri,
 • Yurt Dışı Fuar Katılımları Ve Ziyaretleri,
 • Eşleştirme,
 • Kurum/Kuruluş Ziyaretleri

Bireysel Danışmanlık Faaliyeti çerçevesinde;

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
 • Kalite ve Verimlilik
 • Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı

İstihdam Faaliyetleri çerçevesinde;

 • İşbirliği Kuruluşunun ilk defa istihdam edeceği en fazla 2 (iki) uzman personel desteklenir.

PEKİ, UR-GE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

UR-GE’den destek alabilmek için, Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan;

 • “UR-GE Projesi Başvuru Formu (EK I)”,
 • “UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Bilgi Formu (EK I-B)”,
 • “UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Talep Yazısı (EK I-C)”,
 • “Beyanname (EK I-D)” ve
 • Taahhütname (EK I-E) doldurularak Ekonomi Bakanlığı’na gönderir.

İşbirliği Kuruluşu; İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve İstihdam faaliyetleri için faaliyet başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün, Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti faaliyetleri için en az 1 (bir) ay önce ilgili ekler ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurmalıdır.

UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın