Hibe Duyuruları

Ekonomi Bakanlığı | Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Proje Desteği

HİSER PROJE DESTEĞİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında bir dizi destek sunmaktadır. Bu desteklerden biri de, “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması” yani HİSER Proje Desteği’dir.

HİSER PROJE DESTEĞİ KAPSAMINDA

 • İhtiyaç Analizi,
 • Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri,
 • İstihdam,
 • Yurtdışı ve Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri desteklenmektedir.

 

ONAY BAŞVURUSU YAPILMALI?

HİSER Projesi’nden faydalanabilmek için proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak, onay alınması gerekmektedir.

PEKİ ONAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Onay başvurusu için Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “HİSER Projesi Onay Başvuru Belgeleri (EK 22)” nde istenilen belgeler doldurularak Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Bu belgeler, müdürlüğü muhatap bir dilekçe ile “HİSER Projesi Onay Başvuru Formu (EK-22A)” ve “HİSER Projesi Yararlanıcı Bilgi Formu (EK-22B)”dur.

Genel Müdürlük bu formları inceleyerek sonucunu firmaya yazılı olarak bildirir. Müdürlük, inceleme sonucunda, projeyi onaylar, reddeder ya da projeye ilişkin bazı değişiklikler talep eder. Projenin onaylanması hâlinde, proje yürütülmeye başlanabilir. Proje desteği, bildirimde belirtilen tarihten itibaren başlayarak 36 ay sonra biter.

İHTİYAÇ ANALİZİ DESTEĞİ KAPSAMINDA

 • İhtiyaç Analizi Rapor Bedeli ile
 • Faaliyet Organizasyon Giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercümanlık, vb.)
 • % 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİ KAPSAMINMDA

 • Eğitim ve/veya danışmanlık gideri ile
 • Faaliyet organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercüman giderleri, vb.)
 • % 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

İSTİHDAM DESTEĞİ KAPSAMINDA

 • Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Son 2 (iki) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) alan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olan,
 • En fazla 2 personelin istihdam giderleri,
 • % 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

YURTDIŞI VE YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA

 • Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri,
 • Oda ve kahvaltı giderleri,
 • Tercümanlık giderleri,
 • Organizasyon giderleri,
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
 • Ön heyet giderleri,
 • %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir.

 


Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın