Hibe Duyuruları

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü; Çocuklar için Küçük Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 2 Ocak 2017

Çocuklarla Güçlüyüz Nedir?

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından mali destek sağlanan ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen “MEVCUT ÇOCUK HAKLARI AĞLARININ ÇOCUKLARIN SESİ OLARAK HAREKETE GEÇMESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMESİ–ULUSLARARASI İLE ULUSAL VE YEREL ARASINDA BAĞLANTI KURMAK” başlıklı proje UNICEF Türkiye, Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Avrupa Federasyonu, Güneydoğu Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Merkez, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, SHUDER, Türk PDR-DER, Öz-Ge Der, Sivil Düşün AB Programı, AB Delegasyonu ortaklığında yapılmaktadır.

Projenin Hedefi: Türkiye’de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne  odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, sözleşmede yer alan çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak.

Projenin amaçları:

 1. Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,
 2. Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak
 3. Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.

Projenin Yararlanıcı Ağları

 • Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı
 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı
 • Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 • Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu

Faaliyetler:

Katılımcı Eylem Araştırma/Öğrenme Yöntemi ile çalışmalar:

Projenin belkemiğini oluşturan KEA/Ö yönteminin seçilme nedeni çocuk hakları alanında çalışan dernek ve ağlar ile çocukların doğrudan katılım sağladığı bir öğrenme, araştırma ve izlem modeli ile yaparak öğrenmeyi sağlamaktır.

Bu bağlamda, Türkiye genelinde yararlanıcı ağların üyelerinin bulunduğu illerde 2016 yılı boyunca çalıştaylar, konferanslar ve toplantılar düzenlenerek yoğun bir KEA/Ö süreci işletilecektir.

Stratejik Davalama ve Yasal Savunuculuk:

Çocuk hakları alanında farklı konu ve yöntemlerde uzmanlaşan dernek ve ağların işbirliği içerisinde çocuk haklarının ana akım gündem maddelerinden birisi haline getirmek için ortak çalışma alanlarından biri de stratejik davalama ile pro-bono ve diğer diğer etkin yasal savunuculuk faaliyetleridir.

Bu bağlamda projenin yararlanıcı ağlarından biri olan ÇAÇAv’a yönelik olarak Stratejik Davalama eğitimleri düzenlenecektir. Bu eğitimler ile amaçlanan, çocuk hakları alanında çalışan avukatların, stratejik davalamayı bir yasal savunu aracı olarak kullanabilmeleri ve bu davalardan aldıkları sonuçlarla toplumun geniş kesimlerindeki çocukların hayatlarını etkileyebilmeleridir. “Etki davası” olarak da adlandırılan stratejik dava sadece söz konusu davanın taraflarını değil, toplumun geniş bir kesimini etkilemeyi amaçlar, belirli bir kanun, politika, tutum değişikliğini sağlamak için yargı mekanizmalarını kullanan bir araçtır.

Bu amaçla, ÇAÇAv, projenin diğer yararlanıcı ağları ile işbirliği içerisinde iki stratejik dava açacak ve 5 farklı dava izleyecektir. Bu süreç içerisinde ilgili tüm dernek ve avukatlara yol göstermesi amacıyla “Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu” hazırlanacaktır.

Çocuk Katılımı Alt-Hibe Programı:

Yararlanıcı ağların ve üyelerinin çalışmalarına, karar alma mekanizmalarına ve aktivitelerine çocuk katılımını desteklemek amacıyla proje kapsamında oluşturulacak olan alt-hibe programı ağ ve derneklerin yanı sıra çocukların kapasitelerini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Böyle bir katılımcılık anlayışı ile çocuklar kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olarak değişimin bir parçası olacaklardır.

Yararlanıcı ağların üye derneklerine, çocuk ve genç grupları ile çalışan derneklerin aktiviteleri, bu derneklerin çocuk ve  genç gruplarının aktiviteleri, dernekler aracı olmaksızın toplamda 75,000 avro bütçeli bir alt-hibe programı ile desteklenecektir.

Çocuk katılımlı aktivite ve çalışmalarda yol gösterici olması amacıyla proje kapsamında çeşitli kılavuzlar hazırlanacaktır.

Proje Yayınları

Ağ çalışmalarında,  çeşitli savunuculuk faaliyetlerinde ve çocukların ağ ve dernek çalışmalarına katılımına yönelik ilgili tüm kuruluşların faydalanabileceği başvuru materyalleri proje kapsamında oluşturulacaktır:

 • Ağlar ve STK’lar için Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme Kılavuzu
 • Etik Davranış Kuralları ve Ağlar için Yönetim Kılavuzu
 • Çocuk Hakları Ağları İçin İyi Uygulamalar Kitabı
 • Şiddet ve Katılım Odağında Çocukların Durumu Raporu
 • Çocuk Hakları Bilgi Notları
 • Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu
 • Çocuklarla Etik Çalışma Kılavuzu
 • STK’ların Yönetimine Çocuk Katılımını Sağlamak için Kılavuz
 • Hibe Kılavuzu

Küçük Destek Programına Başvurmak için Aşağıdaki Adımları İzleyin;

 1. Adım

Üzerinde çalışmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz konuyu belirleyin.

Çocuklara sorduk. Çocuklardan örnek fikirler geldi. Bunlardan bazıları şu şekildeydi:

 • Okul yönetimine daha etkin katılım
 • Okul kantinindeki yiyeceklerin daha ucuz olması
 • Tenefüslerin daha uzun olması
 1. Adım

Ne yapmak istediğinizi, faaliyetlerinizi teker teker yazın

Yapabileceğiniz faaliyetler şunlar olabilir. Bunların dışında başka faaliyetler de yazabilirsiniz

 • Toplantı, atölye çalışmaları
 • Yazılı görsel materyallerin hazırlanması ve basılması (Poster, broşür, bilgi notu, video, internet sitesi hazırlanması vb)
 • Türkiye içindeki çalışma ziyaretleri
 • Kampanya yapılması ve uygulanması
 1. Adım

Faaliyetlerinizde sizi destekleyebilecek dernek, vakıf ya da gençlik grubu ile iletişime geçin

Eğer bir dernek, vakıf ya da gençlik grubu ile iletişiminiz yoksa Uluslararası Çocuk Merkezi olarak size yardımcı ve destek olabileceğiz.

İsterseniz şu linkten ulaşabileceğiniz sitede çocuk hakları alanında çalışan dernek, vakıf ve gençlik gruplarının listesini bulabilirsiniz.

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/uye-kuruluslar

 1. Başvuru için son tarih: 2 Ocak 2017

Kabul edilen başvuruların ilanı www.cocuklarlagucluyuz.netsitesinde 17 Ocak 2017 tarihinde açıklanacaktır.
Faaliyetlerin 1 Şubat 2017 – 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında uygulanması gerekiyor. Başvuru onayınız geldikten sonra çalışmalarınıza başlamaya hazır olun!

 1. Adım

Tüm bu bilgiler ile aşağıdaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın