Haberler

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalarla ilgili Proje Fikrinizi Sunabilirsiniz

istihdam-egitim-ve-sosyal-politikalarla-ilgili-proje-fikrinizi-sunabilirsiniz

Duyurulan hibe programlarından farklı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından proje önerileri alınmaktadır. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı proje fikri sunmak isteyen kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara başvurular süresiz olarak açıktır.  

Sunulacak proje önerilerinin ülke ve bölge düzeyinde yürütülecek şekilde planlanması gerekmektedir. Avrupa Birliği mevzuatı ile ulusal mevzuata uyumlu projeler için seçim kriterleri;

 

Genel Seçim Kriterleri 

Aşağıda yer alan genel seçim kriterleri, önerilen operasyonun hangi aktiviteye/aktivitelere yönelik olduğuna bakılmaksızın tüm proje fikirleri için geçerlidir.

 • Önerilen müdahale ile aktivitenin genel hedefleri arasındaki bağlantının açık bir şekilde gösterilmesi,
 • Özel müdahale gerektiren hedef gruplar için geliştirilen çözümlerin açık bir şekilde tanımlanması, 
 • Aksiyon bazında diğer fon ve politikalar ile tamamlayıcılığı,
 • İlgili ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarla tamamlayıcılığı,
 • Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği,
 • EESP SOP göstergelerine doğrudan atıf  (İlgililik),
 • Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği (Ekonomik kriter),
 • Önerilen aktivitenin olgunluğu,
 • Projenin ölçeği (Nihai faydalanıcıların sayısı)
 • AB politikaları ve müktesebatı ile açıkça ilişkilendirilmesi.

 

Faaliyetlere Bağlı Özel Seçim Kriterleri;

 • İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi
 • İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi
 • Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi
 • Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Arttırılması
 • Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi
 • Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Kapsamlı Sosyal Politika Ve İçerme İçin Altyapı Oluşturmak Amacıyla Politika Yapıcıların Ve Hizmet Sağlayıcıların Kapasitelerinin Geliştirilmesi
 • Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine Ve İş Gücü Piyasasına Erişimini Kolaylaştırmak Ve Ayrımcılıkla, Dışlanmayla Ve Yoksullukla Mücadele

 

Detaylı bilgi almak ve başvuru belgelerine ulaşmak için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın