Hibe Duyuruları

TEKLİF ÇAĞRISI | Erasmus+ Gençlik Alanında Politika Geliştirmeyi Destekleyen Sivil Toplum İşbirliği

Proje Süresi: 12 ay

Hibe Programı Toplam Bütçesi: 3.800.000 Avro

Maksimum proje bütçesi: 35.000 Avro

Hayat boyu öğrenme strateji ve politikaları çerçevesinde eğitim alanındaki sivil toplum işbirliğiyle gençleri yetiştirmenin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politika geliştirmenin amaçlandığı Erasmus+ Gençlik Alanında Politika Geliştirmeyi Destekleyen Sivil Toplum İşbirliği teklif çağrısı başvurulara açıktır.

Hibe Programının Hedefleri

Aşağıda belirtilen hedefler, hibe programına başvuranların iş planı ve faaliyetlerinde yer almalıdır.

 • Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile ilgili paydaşların farkındalığını arttırmak,
 • Gençlik alanında kamu otoritelerinin politik yaptırımlarına bağlı kalarak, işbirliği içinde olmak,
 • Paydaşların gençlik alanında katılımını arttırmak,
 • Paydaşların gençlik politikalarına ve programlarına katılım göstererek, daha geniş kitlelerle bilgi paylaşımını sağlamak,

 Hibe Programında Hedeflenen Faaliyetler;

 • Gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak, aktivitelerle niteliklerini geliştirmelerine katkı sağlamak,
 • Toplumda gençlerin güçlenmesini sağlayarak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak,
 • Gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Gençlerin çalışmasını geliştirmeye Avrupa’da ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde katkı sağlamak,
 • Gençleri ve organizasyonlarını etkileyen politikalarla ilgili müzakere ortamı sağlamak,   
 • Kültürler arası öğrenmeyi, farklılıklara saygı duymayı ve dayanışmayı, gençler arasında fırsat eşitliğini desteklemek,
 • Kısıtlı imkânlara sahip gençlerin topluma dâhil edilmesini desteklemek,
 • 17 Mart 2015 Paris Deklarasyonunda belirtilen; Vatandaşlık ve özgürlük alanında ortak değerlerin, hoşgörünün, eğitim alanında eşitliğin desteklenmesi,
 • Üçüncü Ülke Yurttaşlarının entegrasyonu ile ilgili 7 Haziran 2016 tarihli kararı destekleyerek, göçmen gençlerin topluma katılımına katkı sağlamak.

Başvuru Koşulları

Bu teklif çağrısı 2 kategoride başvurulara açıktır;

 1. Avrupa Hükümet Dışı Örgütler
 2. Avrupa Birliği Kapsamında Hükümet Dışı Ağlar

Başvuruya Uygun Ülkeler

 • AB, EFTA, EEA üye ülkeleri,
 • AB aday ülkeleri; Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye

Başvuru Süreci

Online form ile başvurular en geç 29 Kasım 2016 öğlen (Brüksel) 12.00’den önce tamamlanmalıdır.  

Online Başvuru Formu için tıklayın. 

Başvuru Rehberi için tıklayın.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın