Hibe Duyuruları

UFUK 2020 Hibe Programı

Süresi: 2014-2020

Toplam Bütçe: 71 Milyar Avro

Avrupa Birliği 2020 hedefleri çerçevesinde “Yenilikçilik” eylemini gerçekleştirmeye yönelik 3 temel alanda hibe programı sunmaktadır. UFUK 2020 Hibe Programı, dünya çapında en büyük sivil araştırma programı olarak çok yıllı projelere finansman desteği sağlamaktadır.

Horizon 2020 Hibe Programı kapsamındaki alanlar ve hibe miktarları;

 • Bilimler Mükemmeliyet: 27.818 Milyon Avro
 • Endüstriyel Liderlik: 20.280 Milyon Avro
 • Toplumsal Sorunlar: 35.888 Milyon Avro

Hibe programının ulusal koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

Horizon 2020 kapsamındaki 3 temel alanın içerikleri;

Bilimsel Mükemmeliyet (Excellent Science)

Amacı

 • Bilim İnsanlarına Araştırmaları desteklemek; Avrupa Araştırma Konseyi
 • Yeni ve Gelişen Teknolojileri desteklemek
 • Eğitim ve kariyer gelişimi imkânları sağlamak; Marie Curie Eylemleri
 • Avrupa Birliği araştırma alt yapısını güçlendirmek

Başvuru Kriteri: Her yaş, alan ve ülkeden araştırmacılar Bilimsel Mükemmeliyet Hibe Programına başvurabilir.

Endüstriyel Liderlik  (Leadership in Enabling and Industrial Technologies)

Amacı

 • KOBİ’lere yenilikçilik desteği sağlamak
 • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilere Liderlik
 • Risk Finansmanına Erişim

Toplumsal Sorunlar (Tackling Societal Challenges)

Amacı: Toplumsal hayatı etkileyen temel sorunlarla mücadele

 • Sağlık
 • Demografik Değişim ve Refah
 • Gıda Güvenliği
 • Sürdürülebilir Tarım
 • Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi
 • Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
 • Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
 • İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
 • Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
 • Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum

Ek olarak;

Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması ve Katılımın Arttırılması

Toplum için ve Toplumla Birlikte alanlarında da Horizon 2020 Hibe Programı kapsamında projelere finansman desteği sağlanmaktadır.

UFUK 2020 Hibe Programına başvuru için uygun proje türleri;

 • AR-GE
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ Projeleri

UFUK 2020 Hibe Programına kimler katılabilir?

 • Bireysel Araştırmacılar
 • Akademisyenler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Kuruluşları
 • Kamu Kuruluşları
 • Sanayi Kuruluşları

UFUK 2020 Hibe Programına katılmanın avantajları;

 • KOBİ’ler için gelişme fırsatı
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojiye erişim ve ileri teknoloji geliştirilmesi
 • Araştırmalar için finansman desteği imkânı

Başvuru Şekli

UFUK 2020 Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu’na doğrudan yapılmaktadır. Online Başvuru adresi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

UFUK 2020 Hibe Programı ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.h2020.org.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Horizon 2020 İngilizce web sitesi http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

Sosyal Medyadan Takip Edin