Hibe Duyuruları

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU HİBE ÇAĞRISI DUYURULDU!

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2018

Bu Teklif ile AB Delegasyonun Amacı Nedir?

Teklif çağrısının başlıca öncelik alanları şunlardır:

– hak temelli faaliyetlerin desteklenmesi;

– üçüncü taraflara etkili finansal desteğin sağlanması;

– toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi çapraz kesen konulara özel önem verilmesi;

– eylemlerin belgelenmiş tanı ve ihtiyaç analizine dayanması;

– Avrupa Birliği ve diğer ortakların Türkiye’de desteklediği diğer programları tamamlaması ve bunlarla sinerji yaratması

Teklif çağırısının spesifik hedefleri ise şunlardır:

1 – İnsan Hakları STK’ların ana amaçlarını desteklemek ve işlevselliklerini korumak,

2 –  STK’ların kapasitelerini arttırmak ve böylece farklı etnik, sosyal ve siyasal grupların ve aralarındaki karşılıklı anlayışın, ifade özgürlüğünün, toleransın ve güvenin gelişmesine katkıda bulunmak.

Hibe Miktarları Ne Kadardır?

Bu çağrı için toplam hibe miktarı EUR 5.000.000’dir. Başvuran tüm projelerin bütçeleri aşağıdaki sınırların içinde olmalıdır.

Birinci amacı içeren projeler:

  • En az: EUR 2.900.000
  • En fazla: EUR 3.000.000

İkinci amacı içeren projeler:

  • En az: EUR 1.900.000
  • En fazla: EUR 2.000.000

Kimler Başvurabilir?

  1. Kar amacı gütmeyen,
  2. Sivil toplum Örgütü olan,
  3. Çalışma planın hazırlaması ve gerçekleştirilmesinden doğrudan sorumlu olan (yani, sadece hazırlayan ve gerçekleştirenlerden biri veya aralarındaki köprü olmayan),
  4. Avrupa Birliği veya EEA ülkelerinden birinde (Türkiye de dahil) çalışan,
  5. Tüzel kişiler.

Detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın