Hibe Duyuruları

ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN),

 • İmalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması,
 • TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) endüstrileşme arttırılarak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması,
 • Katma değeri yüksek ürün imalatı için bölge sanayisini desteklemek amacıyla, Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik  Mali Destek Programı’nı açmıştır.
Programın Öncelikleri
 • Kayseri, Sivas, Yozgat’ta Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesidir.
 • Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılmasıdır.
 • Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin arttırılmasıdır.
Toplam Bütçe Miktarı: 10 Milyon TL
Asgari / Azami Destek Miktarı: 50 bin TL / 500 bin TL
Asgari / Azami Destek Oranı: %20 / %50
Proje Süresi: En fazla 12 ay
Önemli Bilgiler:
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından önceden yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan  (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir.
 • Programın önceliklerinden olan, Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde
  kapasitenin arttırılması, kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.
 • Başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle programa başvuracak kişilerin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.

*Proje rehberine ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın