Hibe Duyuruları

“BİRLİKTE” YEREL STÖ’LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

“BİRLİKTE” Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı, STGM’nin yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla başlattığı yeni bir destek programıdır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Ocak 2018

STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanarak tasarlanan Program, kurumsal hibeler ve rehberlik programı olmak üzere iki destek aracı içeriyor.

Sivil toplumda giderek artan bir ihtiyaç olan kurumsal hibeler belirli bir “proje” geliştirme ön koşulu aranmaksızın sağlanan finansal destekleri ifade ediyor. Bu hibelere eşlik edecek olan rehberlik programı ise her STÖ ile birebir çalışma yöntemine dayanıyor ve kurumsal desteklerin verimliliğini yükseltme amacını taşıyor.

BİRLİKTE Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulananYerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürütülecek. STGM, Birlikte Destek Programı’nın Sözleşme Makamıdır ve Programının idari ve mali uygulamalarından sorumludur.

Programın Hedef Grupları ve Hedefleri

BİRLİKTE Destek Programının iki hedefi bulunmaktadır:
• Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve gelişip güçlenebilmeleri için katkı sağlamak,
• Yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere bu yönde destek sağlanmak.

Programın Kapsamı ve Uygulama

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında, iki destek mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörülmektedir:

  • STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği,
  • STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak rehberlik programı.

Kurumsal hibe desteği, başvuru sahibi STÖ’nün genel sabit giderlerini ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin giderlerini karşılamaya yönelik bir finansal yardımdır. Rehberlik ise her yararlanıcı örgüt için belirlenmiş olan mentorlar tarafından uygulanacak bir kapasite geliştirme programıdır.

Rehberlik programı için ayrıca bir başvuru iletilmeyecek, hibe programından faydalanacak tüm STÖ’ler aynı zamanda bu rehberlik programının bir parçası olacaklardır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Programın Bütçesi

BİRLİKTE Destek Programı hedef gruplarına göre farklılaşan iki ayrı bileşenden oluşmaktadır:

– Yerel STÖ destekleri
– Ulusal STÖ destekleri

Toplam hibe bütçesi 1.269.000 Euro olan Programın destek süresi iki yıldır. Başvurusu kabul edilen Yerel STÖ’ler BİRLİKTE programı hibe desteğinden iki yıl için en fazla toplam 30.000 Euro mali yardım alacaklardır. Ulusal STÖ’lere sağlanacak kurumsal hibe desteği ise bir yıl boyunca STÖ başına en fazla 36.500 Euro’dur.

Başvuru Şekli ve Başvurular için Son Tarih

Başvuru Formu, Bütçe ve başvuru sırasında iletilmesi gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyası tam ve eksiksiz olarak STGM’ye 0 Ocak 2018 saat 17.00’ye kadar posta/kargo yoluyla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir.

Başvurmak ve detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Kaynak: STGM

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın