Hibe Duyuruları

UNFPA HİBE ÇAĞRISI YAYINLADI

 

Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir:

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele

Örnek konular: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik/cinsiyet temelli şiddet (aile içi şiddet ve işyerinde şiddet dahil), namus cinayetleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuat, toplumsal cinsiyet izleme mekanizmaları, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma, cinsiyete duyarlı bütçeleme, erkek katılımı, kadınların güçlenmesi, kadın dostu kentler/hizmetler, çocuk gelinler, savunmasız gruplar, kırsalda kadın, LGBT grupları.

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi 

Örnek konular: Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ve hakları, anne sağlığı & güvenli annelik, aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS, savunmasız gruplar, mevsimlik tarım işçileri, roman nüfusu, HIV riski altındaki bireyler, seks işçileri, LGBT grupları.

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Örnek konular: Gençlere yönelik cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri, genç dostu hizmetler, HIV ve gençler, gençlerin güçlendirilmesi ve akran eğitimi, gençlik anaakımlaştırması, genç-yetişkin işbirliği, savunmasız gruplar, ne okulda ne işte gençlik.

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi 

Örnek Konular: Uluslararası nüfus ve kalkınma konferansı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, demografi, araştırma metodolojisi ve tasarımı, yaşlılık, göç, nüfus ve iklim değişikliği, veri toplama ve analizi, kadın, gençler ve savunmasız gruplar ile ilgili araştırmalar

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi 

Örnek konular: İnsani yardım programlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, insani yardım programlarında cinsel şiddet ve kadına yönelik şiddet hizmetleri, asgari başlangıç hizmet paketi, tematik eğitimler (acil obstetrik bakım, aile planlaması vb), tecavüz mağdurlarına klinik yaklaşım cinsel şiddet ve kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik psikososyal hizmetler, acil durum üreme sağlığı malzemeleri, insani yardım programlarında genç ve ergen programları.

Programa Uygunluk Kriterleri Nelerdir?

Başvuran Kuruluşlar:

  • Türkiye’de kayıtlı olmalı
  • Teklif edilen proje alanı ve/veya konusu ile ilgili doğrudan çalışıyor olmalı
  • Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak faaliyet göstermemeli
  • Bu hibe programının başvuru tarihinden en az 6 ay öncesinde kurulmuş olmalı

Başvuran kuruluşların üyeleri veya yönetiminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışanları yerel almamalıdır.

Hibeler aşağıdaki maliyetleri kapsamamalıdır:

  • Bina/inşaat yapımı veya satın alımını içeren faaliyetler
  • Arsa satın alımını içeren faaliyetler
  • Araç satın alımını içeren faaliyetler
  • Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme masrafları
  • İkinci el ekipman satın alınması

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvuru Formu ve Bütçe dokümanları doldurularak ilgili alan e-posta’nın “konu” bölümünde belirtilerek unfpa.turkey.grant@unfpa.org adresine online olarak iletilmesiyle başvuru yapılacaktır. Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

Başvuru dokümanlarına ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Kaynak: UNFPA

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın