Hibe Duyuruları

EASI’den ‘4 Yıllık Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları’ na Destek

 

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2017

 

EASI (European Programme for Employment and Social Innovation), Sosyal İçerme ve Yoksulluğun Azaltılması” ile “Finansmana Erişim” alanlarında STK’ların destekleneceği teklif çağrısı yayımladı.

 

Program İki Farklı Çalışma Alanını Kapsıyor:

 

 

Birinci Çalışma Alanı: ‘Sosyal İçerme Ve Yoksulluğu Azaltma’ konularında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi.

 

İkinci Çalışma Alanı: ‘Mikrofinans Ve Sosyal İşletmelerin Finansmanı’ konulanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi.

 

 

Başvuru sahiplerinin, hazırlayacakları tekliflerinde 2018-2021 yılları için, 4 yıllık bir tahmini masrafları özetleyen genel bir bütçe ve stratejik bir çalışma planı ile 2018 yılı için ayrıntılı bir bütçeyi sunması gerekiyor.

 

Program kapsamında, 4 yıllık periyodun tümü için belirlenmiş bir bütçe bulunmazken, 2018 yılı için programdan talep edilebilecek bütçeler Birinci Çalışma Alanı için 100 Bin Euro -1 Milyon Euro, İkinci Çalışma Alanı için ise 100 Bin Euro – 600 Bin Euro arasında olabilecek.

 

 

 

Destek Programı İle Ne Amaçlanıyor ?

 

  • Avrupa Birliği politikalarının farkındalığının ve kolay uygulanmasının sağlanması için Komisyonun kendi faaliyetlerinde ve AB, ulusal ve yerel düzeylerdeki misyonunu desteklemek.

 

 

  • AB hedeflerini ve Avrupa 2020 önceliklerini destekleme çağrısı kapsamında, ilgili alandaki aktif seçilmiş AB ağlarının kapasitesini güçlendirmek.

 

 

  • Komisyona, çağrı yapılan iki alanda politika tasarımı için girdi sağlamak.

 

 

  • Ağların kesişen konularının (Cinsiyet, yoksulluk, engellilik, ayrımcılık yapmama ve istihdam gibi) günlük işlere entegre edilmesini sağlamak.

 

 

  • Ulusal, bölgesel, yerel otoritelerle ve ulusal sosyal paydaşlar ve diğer AB düzeyindeki şebekelerle olan işbirliğini güçlendirmek.

 

 

 

 

Hangi Ülkelerde Kurulu ve Faaliyetlerini Sürdüren Kuruluşlar Başvurabilir ?

 

  • Avrupa Birliği üye ülkeleri

 

 

  • İzlanda ve Norveç

 

 

  • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

 

 

 

 

Hangi Kuruluşlar Başvurabilir ?

 

Programa, misyonları aşağıdaki hedeflerle uyumlu olan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar başvurabiliyor:

 

Birinci Çalışma Alanı İçin: Sosyal dışlanma karşıtı mücadele, sosyal içermenin teşvik edilmesi, Istihdama erişimin teşvik edilmesi ve sosyal korumanın güçlendirilmesi konularında faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar.

 

İkinci Çalışma Alanı İçin: Mikrofinans veya sosyal girişim finans piyasalarının talep veya arz tarafında faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar.

 

 

 

Komisyon Seçim Sürecini İki Aşamada Gerçekleştirilecek:


Birinci Aşamada
komisyon, 2018-2021 yılları için 4 yıllık stratejik planlarını değerlendirecek. Bir dizi AB düzeyinde şebeke seçilerek 4 yıllık bir çerçeve ortaklık anlaşması imzalamaya davet edilecek.


İkinci aşamada, 
2018 yılı için yıllık çalışma programını ve yalnızca birinci aşamada seçilen kuruluşların yıllık bütçesi değerlendirilecek. Değerlendirmenin olumlu olması hâlinde, bütçesel kredilerin mevcudiyetine bağlı olarak, kuruluş ile hibe sözleşmesi imzalanacak.

 

 

 

Kaynak: EASI

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın