Hibe Duyuruları

‘Yerel STK’lar Hibe Programı’ Teklif Çağrısı Yayımlandı

Son Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2017

 

Avrupa Birliği Bakanlığı, “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayımladı. Başvurusu kabul edilen yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine en az 40 Bin, en çok 60 Bin Euro destek sağlanacak.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 (IPA 2) kapsamında “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısında bulundu. Toplam bütçesi 1 Milyon 750 Bin Euro olan hibe programında, her bir projeye 40 Bin ila 60 Bin Euro arasında hibe desteği sağlanacak. Gerçekleştirilecek projelerin 10-12 ay arasında planlanmış olması gerekiyor.

 

 

Yerel STK’lar Hibe Programı İle Neler Amaçlanıyor ?

 

  • STK’ların Yönetimsel Becerilerini Arttırmak

 

Örnek Faaliyetler:

 

STK’lardaki karar verme sürecinin iyileştirilmesi,

 

Üyelerin, denetleme kurullarının, kamuoyunun STK çalışmalarının sonuçları hakkında bilgilendirilme kapasitelerin geliştirilmesi,

 

Demokratik iç yönetişim, kadın, genç ve engellilerin karar verme süreçlerine katılımının iyileştirilmesi, Stratejik planların geliştirilmesi,

 

İstihdam / istihdam mekanizmaları / usullerinin iyileştirilmesi,

 

Çalışanların etkinliğinin değerlendirilmesi için iç sistem oluşturulması,

 

İnsan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi,

 

Fon sağlamak ve üye sayısını çoğaltmak için kampanya tasarlama ve uygulama.

 

 

  • STK’ların Savunuculuk Becerileri Arttırmak

 

Örnek Faaliyetler:

 

STK’ların araştırma ve izleme kapasitesini güçlendiren eylemler,

 

Uluslararası mekanizmalarla bağlantı ve onlardan yarar sağlamayı destekleyici girişimler,

 

Daha iyi ve etkin bir şekilde politik etki, lobi faaliyetleri ve savunuculuğun geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 

Sivil toplumun ve kamu sektörünün işbirliğinin güçlendirilmesi,

 

STK’lar için problem çözme, stratejik analiz ve politika oluşturma becerileri üzerine eylemler.

 

 

 

  • STK’ların İletişim Becerilerini Arttırmak

 

Örnek Faaliyetler:

 

Ülke sınırları içinde ve dışında yeni ağ / ortaklıklar ve koalisyon oluşturma ve mevcut ağların iyileştirilmesi üzerine eylemler,

 

STK’lar tarafından uygulanan faaliyetlerin sonuçlarının halka duyurulması,

 

STK’ların itibar yönetimi,

 

Üyeler ve destek gruplarıyla bağları güçlendirmek,

 

Diğer STK’lar, kamu sektörü, özel sektör ve akademik çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi.

 

 

 

Başvuru Şartları Nedir ?

 

  • Türkiye’de kurulu, dernek ya da vakıf statüsüne sahip, yerel bir STK olmak.

 

  • Tüzel Kişi Olmak.

 

  • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Olmak.

 

  • Herhangi bir şubesi bulunmamak.

 

  • Bu hibe çağrısı yayınlanmadan önce kurulmuş olmak.

 

  • Yereldeki bireylerce kurulmuş olmak.

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

“Yerel STK’lar Hibe Programı” na başvurular,  ‘Ön Başvuru’ ve ‘Tam Başvuru’ olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.  Ön Başvurusu kabul edilen STK’lar, Tam Başvurularını vermeye hak kazanacak.

 

Başvuru için, Avrupa Birliği Bakanlığı internet sitesinin ilgili sayfasında yer alan  “Doldurulması Gereken Dökümanlar” sekmesine tıklayarak gerekli başvuru formlarını bilgisayarınıza indiriniz.

 

İndirilen dosyada, “Annex A Grant Application Form Part A Consept Note” un ilgili yerlerinin doldurulması, deklarasyonun imzalanarak mühürlenmesi ve bir orijinal iki kopya halinde Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın