Hibe Duyuruları

Temiz Teknoloji İş Fikirleri GCIP 2017 Katılımcılarını Bekliyor

Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2017

 

Global Cleantech Innovatıon Programme (GCIP), başarılı ve sürdürülebilir temiz teknoloji şirketleri kurabilme, mevcut işletmelerin geliştirilmesi ve yine bu sayede yeni iş imkanları ve istihdam yaratılabilmesi amaçlarıyla 2017 çağrısında bulundu.

 

GCIP-Türkiye 2017 çağrısı başvurularının 15 Mart -10 Mayıs 2017 tarihleri arasında internet sitesinden elektronik olarak kabul edilmekte olduğu programda, GCIP’ye başvuru için en az iki kişiden oluşan bir takım kurulması ve girişimci takımınızdan en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterli sayılacak. Yarışma, bu yıl için belirlenen 7 kategoride çalışmaları olan tüm KOBİ’lere, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimcilere, öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere açık.

 

Yarışma Kategorileri

  • Yenilenebilir Enerji
  • Enerji Verimliliği
  • Su Verimliliği
  • Atık Yönetimi
  • Yeşil Binalar
  • Ulaşım
  • İleri Malzemeler

 

Başvuru Koşulları ve Aranan Nitelikler

1. Tüm başvurular yarışmanın, bu yılki, 7 temiz teknoloji ve inovasyon kategorisinden birisine uygun olmalı ve ilgili kategori içerisinde tanımlanabilmelidir.

Başvurunuz ile ilgili olarak en doğru kategoriyi tespit etmek için isterseniz GCIP ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer başvurunuzu değerlendiren jüri, fikir veya ürününüzün diğer bir kategoriye daha çok uyduğuna kanaat getirirse, bu durum aynı süreçte sizinle birlikte değerlendirilecektir.

 

2. Başvuru sahipleri KOBİ niteliğindeki işletmeler ve serbest / seri girişimciler olabilirler.

Başvuru için girişimcilerin şirket sahibi olma veya kurma zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak girişimcilik hızlandırıcı programı kapsamında finalist olan girişimcilerden henüz şirket yapısında olmayan takımların program hibelerini almaya hak kazanmaları halinde, programın diğer desteklerinden faydalanabilmeleri için şirket kurmaları teşvik edilecek ve destek verilecektir.

Kurulu işletmelerin de büyüklüğüne ve işletme sınıfına bakılmaksızın, mevcut mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre KOSGEB tarafından tanımlanan; Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) niteliğinde olması gerekmektedir. KOBİ niteliğindeki işletmelerin ön elemeyi başarıyla geçmeleri halinde, bu beyanlarını doğrulayacak işletme belgesini sunmaları talep edilebilir.

 

3. Ürün ve/veya proje Fikri Mülkiyet Hakkına ve/veya Özel Telif Hakkına (IP) sahip ise belirtilmesi veya bu tür bir başvuru yapılması düşünülüyorsa kısaca açıklanması gerekmektedir.

 

4.

a) Takımın en az iki kişiden oluşması; takım üyelerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması veya Türkiye’de resmi kayıtlı ikametgahının olması gerekmektedir.

b) Programa başvurmak için henüz yeni bir takım kurmuş olabilirsiniz. Program başvurusu için kayıtlı bir şirkete sahip olma şartı aranmamaktadır. Bununla birlikte ödüllerden birinin takımınız tarafından kazanılması halinde, programın bilhassa devam eden zaman dilimlerindeki tanıtım, sermayeye ulaşım vb. ayni desteklerinden faydalanabilmeniz için KOBİ niteliğinde ticari bir şirket yapısı kurmanız özendirilecektir. Belirtilen tüm ödüller de bu kapsamda girişim sermayesi desteği olarak hibe niteliğinde verilecektir.

c) Türkiye’de geçerli bir fiziksel adresinizin bulunması ve takımınızın/şirketinizin satış, pazarlama, araştırma, geliştirme veya yönetim işlerinden bir kısmının mutlaka Türkiye’de yapıyor olması gerekmektedir.

 

İlave olarak;

5. Başarılı takımların, ödülü almaya hak kazanabilmeleri için geçerli bir vergi levhasına sahip olmaları şartı aranmayacaktır. Başarılı takımlara şirket kuruluşları esnasında hukuki ve fikri destek ile gerekli diğer yönlendirmeler GCIP-Türkiye program paydaşları tarafından sağlanacaktır.İş Geliştirme ve Mentor programlarına katılmaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri ile Gizlilik ve Güvence anlaşması imzalanacaktır.

 

6. Mentorluk ve Eğitim programlarına katılacak yarı finalistlerin olası toplantı ve etkinlikler için yolculuk ve konaklama masrafları kendilerine aittir. Finalistlerden, ikameti Final Ödülleri Organizasyonunun yapılacağı şehirde olmayanlardan, her takımdan bir kişi olmak üzere seyahat (gidiş-dönüş) ve ihtiyaç halinde konaklama bedelleri program tarafından karşılanır.

 

7. Kazanılacak ödül, şirket veya üniversite projelerini sübvanse etmek için kullanılamaz. Takımlar başvuruları esnasında varsa teminat olarak gösterdikleri yatırımların miktarını ve kaynağını açıkça belirtmelidirler. Kazanılan ödül vergiye tabi olabilir ve beyan edilmesi gerekebilir. Başvuru sahipleri bu konuda bağlı oldukları mali müşavirlerden veya serbest mali müşavirlerden bilgi almalıdırlar.

 

8. Yukarıda belirtilmeyen hususlar dışında ortaya çıkabilecek farklı durumlarda, belirsizlik ve/veya yeni durum Global Cleantech Innovation Programme-GCIP’yi organize eden ekip tarafından değerlendirilecek olup, bu ekibin alacağı karar nihai karar olacaktır. Proje ekibi ve hakemler yukarıda belirtilmeyen hususlar ve/veya belirtilen ancak daha ayrıntılı değerlendirmenin gerekli olduğu yeni durumlarda, önceden belirtilmeksizin kurallarda değişikliğe gitme hakkını saklı tutacaktır.

 

Tanıtım Filmi 

Başvuru Klavuzu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın