Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan İşletme Temsilcilerine Yönelik Bilgilendirme, Danışma ve Karara Katılma Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2017

Bu teklif çağrısının amacı; bilgi, danışma ve katılım da dahil olmak üzere çalışan temsilcilerinin şirket içinde alınması gereken kararlar üzerinde farkındalık yaratarak bu alandaki AB yasa ve politikalarının uygulanmasına katkı sağlamaktır. Uluslararası eylemler, üye devletlerin temsilcileri ve çalışanların katılımıyla ilgili olarak yeni üye devletlerin yanı sıra aday ülkelerin temsilcilerini de içerecek şekilde teşvik edilecektir. Ayrıca, işveren ve işçilerin ortak katılımı desteklenmektedir.

Hibe Programının Öncelikleri

Şirketlerde çalışanların AB yasalarına ve politikalarına alışmalarını ve bu konudaki haklarını, görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla hibe programı önceliği belirlenmiştir. Çalışanların katılımıyla ilgili işçi ve işveren temsilcileri arasındaki ulus ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hibe programı kapsamında ödenekler çalışanların katılımı alanında eğitim faaliyetlerinin yanı sıra aday ülkelerdeki sosyal tarafların temsilcilerini içeren eylemleri finanse etmek için kullanılabilir.

Öncelikli alanlar;

2017 mali yılı içerisinde aşağıdaki alanlarla faaliyetler desteklenebilir;

Çalışanların katılımıyla ilgili AB yasası bilgilendirmesine yönelik eylemlerin teşvik edilmesi, danışma ve katılım organları mekanizmalarının uygulanması;

AB yasalarının uygulanmasıyla ortaya çıkan katılım organları ve mekanizmalarına işçi katılımı; uluslararası bilgi kuruluşu, danışma ve organizasyon için uygun koşulların oluşturulmasını amaçlayan bilgi alışverişini teşvik etmek;

AB hukukunun ve uluslar üstü şirket anlaşmalarının içeriği ile şirket düzeyinde sosyal ortaklar ve aktörleri tanımaya ve bu konuda haklarını ve görevlerini yerine getirmelerini sağlamayı amaçlayan eylemi teşvik etmek;

Birden fazla Üye Devlette faaliyet gösteren şirketlerdeki çalışanlar; İşçi ve işveren arasındaki ulus ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi için girişimlerin teşvik edilmesi

Aday Ülkelerin ve Yeni Üye Devletlerin çalışan katılım alanında temsilcilerini kapsayan ulus ötesi işlemleri teşvik etmek;

Avrupa Birliği’nin kendi içindeki uluslar üstü şirket anlaşmalarını güçlendirilmelerini sağlamak;

Çalışanların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak AB mevzuatına göre çalışanlarının gelişimine yönelik faaliyetleri teşvik etmek;

Kurumsal yeniden yapılanma, birleşme, devralmalar ve Birlikteki yer değiştirme bağlamında değişiklik beklentisini desteklemek ve uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümlenmesi için çalışanların katılımıyla ilgili yenilikçi eylemleri teşvik etmek,

Ekonomik sonuçların gündeme geldiği süreçlerde (kriz, örneğin toplu işten çıkarmalar) sosyal taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirmek

Üye Devletler arasında uzmanlık geliştirmek, yetkilileri ve paydaşları bir araya getirmek, AB yasalarının uygulanmasını desteklemek ve çalışanların AB hukukunun etkililiğini arttırmak amacıyla Birlik Kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirmek.

Hibe Programında Desteklenen Faaliyetler

Aşağıdaki faaliyetler hibe programı kapsamında desteklenmektedir ancak bunlarla sınırlı değildir;

-Konferanslar, seminerler, kısa eğitim çalışmaları, el kitapları ve bilgi değişimi, İşçi ve / veya işveren temsilcilerini kapsayan iyi uygulamalar;

İşçi ve işveren temsilciliği ve sosyal diyalogu ile ilgili niceliksel, niteliksel yönleri ve sonuçları ile ilgili konularda analiz kağıtları, ulus ötesi işbirliği bağlamı ve işbirliğinin artırılması ve pro-activity,

Web siteleri, yayınlar, haber bültenleri ve diğer bilgi yayma araçları

Bütçe

Bu çağrı için Avrupa Birliği eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe 7,313.000 Avro’dur

Proje bütçesi 110.000 Avro’dan az olmamalıdır.

Başvuru Kriterleri

Başvuru sahibinin AB Üye Devleti’nde kurulmuş ve kayıtlı tüzel kişi olması gerekmektedir,

Eş-başvuru sahiplerinin AB Üye Devleti ya da aday ülkede kurulmuş ve kayıtlı tüzel kişilik olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Başvuru rehberinde detaylarıyla belirtilen belgeleri aşağıdaki adrese ileterek başvurular yapılmalıdır.

European Commission

Service central de réception du courrier

Call for proposals VP/2017/008 – DG EMPL.B.2

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Evere


Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın