Hibe Duyuruları

Açık Toplum Vakfı’ndan Projelere Hibe Destekleri Duyuruldu

Projelere “Ana Destek”

Açık Toplum Vakfı, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir. Açık Toplum Vakfı’nın desteğinden yararlanmak için ilk aşamada aşağıdaki linkteki formun doldurulması ve iletilmesi beklenir. Açık Toplum Vakfı öncelikli çalışma alanları, açık toplum idealine uygunluk ve içerik açısından ön değerlendirme sürecinden geçen başvurular dokuz kişiden oluşan Danışma Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanır. Danışma Kurulu değerlendirmesine sunulmadan önce tüm başvuru belgelerinin İngilizce versiyonlarının da Açık Toplum Vakfı’na e-posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

Belirli aralıklarla toplanan Danışma Kurulu tarafından değerlendirilen ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından da uygun görülen proje önerileri desteklenmeye hak kazanır.

Açık Toplum Vakfı, ana destek programı kapsamında, bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3’ünü desteklemektedir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan/kaynaklardan sağlanması beklenmektedir.

Bağış programından yararlanan kuruluşlar, projenin uygulaması sırasında ve proje tamamlandıktan sonra Açık Toplum Vakfı’na kapsamlı ara ve nihaî raporlar sunar.

Başvuru formuyla birlikte Açık Toplum Vakfı’na e-posta ile gönderilmesi gereken diğer belgeler şunlar:

Tüzük
Kuruluş belgesi
İmza sirküleri
Son mali denetim raporu
Yönetim kurulu listesi

Projelere “Küçük Destek” 

Açık Toplum Vakfı, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir. Açık Toplum Vakfı’nın desteğinden yararlanmak için ilk aşamada aşağıdaki linkteki formun doldurulması ve iletilmesi beklenir. Açık Toplum Vakfı, küçük destek programı kapsamında, talep edilebilecek üst limit 17.500 TL’dir. Bu tutara kadar yapılan tüm başvurular küçük destek programı kapsamında değerlendirilir.

Açık Toplum Vakfı öncelikli çalışma alanları, açık toplum idealine uygunluk ve içerik açısından ön değerlendirme sürecinden geçen başvurular yönetim değerlendirmesine sunulur. Bu aşamayı da onaylanması durumunda proje önerileri desteklenmeye hak kazanır.

Küçük Bağış Programı değerlendirmelerinde eş fon koşulu aranmaz. Ancak proje toplam bütçesi 17.500 TL’den fazla ise kalan tutarın hangi kurum ve kuruluşlardan karşılanacağı bilgisini sağlanması beklenir.

Programdan yararlanan kuruluşların proje sonunda kapsamlı bir nihai rapor sunması beklenir.

Başvuru formuyla birlikte Açık Toplum Vakfı’na e-posta ile gönderilmesi gereken diğer belgeler şunlar:

Tüzük
Kuruluş belgesi
İmza sirküleri
Son mali denetim raporu
Yönetim kurulu listesi

Projelere “Ulaşım Desteği”

Açık Toplum Vakfı Ulaşım Desteği Programı’ndan aktivistler ve sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen kişiler faydalanabilmektedir. Başvuru yapmak için aşağıdaki formda istenen bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Ulaşım Programı başvurusu yapılabilmesi için gidilecek yerin, gitme amacının ve tarihlerinin başvuru öncesinde netleşmiş olması beklenir. Değerlendirme; gitme amacının Açık Toplum Vakfı öncelikleri ile uygunluğu, gidecek kişinin amaç ile ilgili bir alanda çalışmalar yapıyor olup olmaması ve ulaşım sonrasında Türkiye’deki sivil toplum alanına nasıl bir katkı sağlayabileceği kriterlerine göre yapılır. Destek sağlanması kararı alınması durumunda Açık Toplum Vakfı başvuru sahibi ile iletişim kurar ve kendisi adına uçak bileti satın alınmak üzere ilgili ulaşım acentesi ile temasa geçirir.

Ulaşım Desteği Programı, kişilere sadece gidiş-dönüş uçak biletinin Vakıf tarafından satın alınması şeklinde gerçekleşir. Daha önce kişi veya başka bir kurum tarafından satın alınmış biletlere istinaden ödeme yapılamamaktadır. Bilet satın alınmadan önce başvuru sahibinin şehir içi ulaşım, vize, konaklama gibi masrafların kendisi ya da başka bir kurum tarafından karşılanacağını teyit etmesi beklenir.

Başvuru formuyla birlikte Açık Toplum Vakfı’na e-posta ile gönderilmesi gereken diğer belgeler şunlar:

CV
Davet yazısı
Program

Başvurular yıl sonuna kadar açıktır. 


Kaynak: Açık Toplum Vakfı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın