Hibe Duyuruları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Tekno Yatırım Desteği

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt içinde ilk defa üretilecek olan teknolojik ürünlerin “makine ve teçhizat”, “kredi  faiz” ve “işletme giderleri” için geri ödemesiz “Tekno Yatırım Desteği” veriyor.

Tekno Yatırım Desteği’nden faydalanabilmek için tüzel kişi olma şartı aranıyor. Makine ve Teçhizat Desteği ile Kredi Faiz Desteği en fazla 3, İşletme Gideri Desteği ise en fazla 1 yıl süre ile destekleniyor.

Makine ve Teçhizat Desteği

  • Küçük işletmelere, proje tutarının en fazla %40’ı oranında ve 5.000.000 TL’yi geçmeyecek şekilde;
  • Orta büyüklükteki işletmelere, proje tutarının en fazla %30’u ve 4.000.000 TL’yi geçmeyecek şekilde;
  • Büyük işletmelere, proje tutarının en fazla % 10’u ve 2.000.000 TL’yi geçmeyecek şekilde

Makine ve Teçhizat Desteği veriliyor.

Kredi Faiz Desteği

Aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri, proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanıyor.  Yatırımcı, proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstünde olması durumunda ise ödenecek faizden, Bakanlık tarafından ilan edilen puanın % 50’si kadar yararlanabiliyor.

İşletme Gideri Desteği

Sadece küçük işletmelerin yararlanabildiği “İşletme Gideri Desteği” kapsamında;

  • Üretim amaçlı kullandıkları enerji bedelinin en fazla % 75’i,
  • İstihdam ettikleri personel için o yılın brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i ve
  • Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i destekleniyor.

Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu, ana ve yardımcı makine – teçhizat, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri ile montaj giderleri geri ödemesiz olarak desteklenirken, arsa bedeli, bina-inşaat, bakım ve onarım giderleri ise destek kapsamında yer almıyor. Tekno Yatırım Desteği’ne başvurmak için T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesi olan www.sanayi.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun  elektronik ortamda doldurularak, çıktısının T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğe’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular, yılda bir veya birden fazla dönemde Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğe’nce belirlenen tarihlerde alınıyor. Başvuru tarihleri, Bakanlık internet sitesinden ilan ediliyor.

Başvuru Klavuzu için tıklayın.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın