Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan “Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 25 Nisan 2017

“Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı ile kadın katılımı teşvik edilerek, sürdürülebilir enerjiye erişim konusunda potansiyelin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu teklif çağrısının genel amacı; sürdürülebilir enerji sektöründe kadın girişimciliğini ekonomik değer zincirinde güçlendirmektir. Bu amaç, toplumsal cinsiyet eşitliğine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve iş alanı yaratılmasın katkı sağlamaktadır.

Projenin kapsamı, sürdürülebilir enerji sektörüne, becerileri bütünleştirmeye odaklanmaktadır.

Bu teklif çağrısının özel hedefleri ise;

1. Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar için iş ve / veya girişimcilik imkânı yaratmak;
2. Sürdürülebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren kadınların kapasitelerini artırmak;
3. Topluluklar, toplum ve yerel / bölgesel / ulusal yetkililer arasında potansiyel konusunda farkındalık yaratmaktır.

Hibe Programına başvuru yapacak olan başvuru sahibi, eş- başvuran ve varsa bağlı kuruluşun;

son 5 yılda aşağıda belirtilen alanların hepsinde çalışma yapmış olması beklenmektedir;

 • Yenilenebilir enerji (hizmet veya ürünler dahil); ve
 • Özellikle sürdürülebilir enerji değeri zincirlerinde kadın girişimciliği; ve
 • Sürdürülebilir enerji değeri zincirlerinin geliştirilmesi için mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler veya finansal hizmetler için finansal hizmetler; ve
 • Bilgi, beceri geliştirme, mesleki eğitim, danışmanlık veya benzeri faaliyetler; ve
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için savunuculuk ve farkındalık arttırma; ve
 • Muhtemelen yerel ağ / şubeler aracılığıyla eylem yeri için uygun olan ülkelerdeki projelerin veya faaliyetlerin uygulanması.

Bütçe

Hibe programının toplam bütçesi 20.000.000 Avro’dur.

Projelere ayrılan tutar ise;

 • Asgari: 4.000.000 Avro
 • Maksimum Tutar: 8.000.000 Avro’dur.

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir AB katkısı, toplam uygunluğun en fazla% 80’ini karşılamalıdır.

Başvuru Kriterleri

Başvuru Sahibinin;

 • Tüzel Kişilik olması,
 • Faaliyetlerde aracı olarak hareket etmek yerine; eş-başvuranları ve bağlı kuruluşları hazırlaması ve yönetmesi,
 • Kuruluşun; AB, Avrupa Ekonomik Alanı, IPA II yararlanıcı ülkelerinde kurulmuş olması
 • G-20 üyesi olmayan OECD-DAC listesinde ODA ülkelerinden başvurular yapılabilmektedir.

Projede en az 2 eş-başvuran olması gerekmektedir.

Proje faaliyetleri 36 aydan az, 60 aydan çok olmamalıdır.

Uygun Faaliyetler

Faaliyetler aşağıda belirtilen alanlara uygun ve hibe programının hedefleriyle uyumlu olmalıdır;

Kadın girişimcileri sürdürülebilir enerji sektörüne dahil etmek ve kaynaklara erişimleri kolaylaştırmak,

Kadına yönelik fırsatları kolaylaştırmak için uygun finansman sağlamak,

Kadınların enerji sektöründe ve enerjide teknik ve girişimci becerilerinin geliştirilmesi,

Kadınlar için kurumsal ve toplumsal çevreyi siyasi savunma ve bilinçlendirme kampanyaları ile iyileştirmek.

Başvuru Süreci

Avrupa Komisyonu Hibe Programı başvurusu için PADOR üyeliği ve PADOR’da kuruluşunuza ait bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

60.000 Avro üzerindeki başvurular için ön başvuru yapılmalıdır.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın. 


Kaynak: Avrupa Komisyonu

Sosyal Medyadan Takip Edin

1 Comment

 1. sadun ertaş Reply

  başvuru nereye yapılıyor
  site veya kurum merkez var mı bu bilgiler eksik

Bir Yorum Paylaşın