Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan “İşçi Örgütleri için Bilgi ve Eğitim Önlemleri” Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2017

Hibe Programı ile hedeflenen konular;

 • İşgücü piyasasının modernizasyonu,
 • İş niteliğinin arttırılması,
 • Değişim ve yeniden yapılanmanın hazırlığı, yönetimi,
 • Ekonomi ve toplumun dijitalleşmesine katkı sağlanması,
 • “Yeşil” ekonominin geliştirilmesi,
 • İşgücünde becerilerin geliştirilmesi,
 • AB ülkeleri arasında işgücü hareketliliği,
 • Gençlerin istihdamı,
 • İş ortamında sağlık ve güvenlik,
 • Sosyal Güvenlik Sisteminin modernizasyonu,
 • İş ve aile hayatının uzlaştırılması,
 • Ayrımcılık karşıtı faaliyet göstermek,
 • Aktif yaşlanmayı desteklemek,
 • Cinsiyet eşitliği,
 • Sağlıklı ve uzun süreli çalışma hayatı

konularında AB/Ulus ötesi seviyede iş ve işgücü ile ilgili sosyal diyaloğun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Desteklenen Faaliyet Alanları;

 • Konferanslar,
 • Seminerler,
 • Yuvarlak masa toplantıları,
 • Araştırma, anketler
 • Yayınlar,
 • Eğitici kurslar,
 • Eğitici araçlar,
 • Ağ oluşturma etkinlikleri

Bütçe

 • Proje teklifleri için 150.000 Avro ile 500.000 Avro arasında hibe bütçesi belirlenmiştir.

Başvuru koşulları

 • Başvuru sahibi kurum ya da kuruluşun AB Üye Devletinde kurulmuş ya da kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Eş-Başvuran kurum ya da kuruluşun AB Üye veya Aday devletlerinde kurulmuş veya kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin;

 • İşçileri ulusal, bölgesel ve Avrupa çapında temsil eden sosyal partner kuruluşu olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi ve eş-başvuran kuruluş tüzel kişilik olmalıdır.Başvuru Süreci

Başvurunuzu tamamlamadan önce rehberi dikkatle okumayı unutmayın.

Başvuru Rehberi: http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf.

Başvuru formu doldurulup, online ve basılı olarak formun ve başvuru rehberinde belirtilen diğer belgelerin Avrupa Komisyonunun aşağıdaki adresine ulaştırılması gerekmektedir.

European Commission

Call for proposals VP/2017/002

DG EMPL/A.2, J-54 – 01/004

B-1049 Brussels

Belgium


Kaynak: Avrupa Komisyonu

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın