Hibe Duyuruları

TÜBİTAK | Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

Yılda on iki dönem başvuru alınan programa yapılacak başvuruların her ayın son iş günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı için;

 • Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri,
 • Doğa Bilimleri,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler,
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans araştırma projelerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için kısmi hibe desteği sağlanır.

 

Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

Bitirme tezi projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, kendilerine verilen süre içinde ve lisans öğrenimlerini bitirmeden tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.

Projeler bireysel ve/veya grup halinde hazırlanabilir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

Destek miktarı

Proje başına en çok 4.000 TL’dir.

Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.

Desteğin ödenebilmesi için Taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve aynı zamanda TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda verilecek IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

Bitirme tezi projesine danışmanlık yapan akademik ve sanayi/sektör danışmanı ödemeleri proje sonuç raporun sisteme yüklenmesinden sonra yapılır.

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören ve bitirme tezi/projesi hazırlayan lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak
 • Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor olmak
 • Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak
 • Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak.

Başvuru sırasında istenilen belgeler

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler;

 1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış proje önerisi (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır)
 2. Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan, projenin konusunun ilgili sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu onaylayan ve kuruluşta laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazı,
 3. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,
 4. Etik kurul/yasal izin belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi,
 5. Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),

 

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

 


Kaynak: TÜBİTAK 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın