Hibe Duyuruları

TÜBİTAK – Fransa Ulusal Araştırma Ajansı Proje Başvuru Çağrısı

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı ile TÜBİTAK arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2017-2020 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje bütçesi

TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Projede görev alma limitleri: Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransa’daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve ANR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş inceledikleri proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
  • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
  • Enerji (Energy);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak karşılıklı çalışma ziyaretlerinin süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Karşılıklı ziyaretlerde, bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak ziyaretlerde toplam ikamet süreleri bir yıl içinde 60 günü geçmeyecektir.

Anılan işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-ANR Anlaşmasından yararlanan araştırmacılara, Fransa’ya proje kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel ziyaretleri için, uluslararası seyahat masraflarına ek olarak 80 Euro/gün gündelik ödenecektir.

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

 

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi için tıklayınız. 

 

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

06539 Bilkent ANKARA


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın